Wacław Alfred Zbyszewski / Sygn. FIL00466
© INSTYTUT LITERACKI

Cenzura?


WACŁAW ALFRED ZBYSZEWSKI


Maszynopis tekstu "Twórczość krajowa Stanisława Mackiewicza" pióra Wacława A. Zbyszewskiego. Artukuł został opublikowany w "Kulturze" nr 7/129-8/130 z 1958 r. pod pseudonimem "Krzysztof Nienaski". Zwracają uwagę wykreślone fragmenty, które w druku zastąpiono adnotacjami: "SKONFISKOWANE PRZEZ >KULTURĘ<". Objaśnienie tego zdarzenia znajduje się korespondencji W.A. Zbyszewskiego z J. Giedroyciem pod datami 22 i 25 czerwca 1958 r. Jest to ciekawy przyczynek do stosunków pomiędzy Redaktorem, a jednym z jego najzdolniejszych współpracowników i przyjaciół.

__Plik do pobrania: Link