Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura

Pobierz materiał [PDF]

Znakomity przewodnik w opracowaniu Marii Wrede. Autorka w latach 2009-2015 kierowała projektem porządkowania i tworzenia inwentarza archiwum. Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich, chcących się zorientować w logice naszych zbiorów.

Tom ukazał się nakładem wydawnictwa Biblioteki Narodowej, Warszawa 2018 r.
Instytut Literacki i Fundacja Kultury Paryskiej dziękują Autorce i Wydawnictwu za zgodę na udostępnienie.