Seria Archiwum Kultury

Seria Archiwum KULTURY jest ostatnim projektem edytorskim Jerzego Giedroycia.
W latach 1993-2012 seria ukazywała się nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Od 2014 r. ukazuje się staraniem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską i wydawnictwa Więź. Kuratorem serii jest Piotr Kłoczowski. Poniżej spis wszystkich tomów.
Więcej książek o twórcach skupionych wokół paryskiej Kultury na stronie Wydawnictwa Więź

1. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Kowalczyk, Warszawa 1993
2. Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce
Opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian, Warszawa 1994, wydanie 2 uzupełnione: Warszawa 1999
3. Jerzy Giedroyc, Konstanty A. Jeleński LISTY 1950-1987
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Wojciech Karpiński, Warszawa 1995
4. Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski LISTY 1946-1961
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Jan Zieliński, Warszawa 1997
5. Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski LISTY 1946-1969
Część pierwsza i druga. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1998
6. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1949-1956
Część pierwsza i druga. Wybrał i wstępem poprzedził Krzysztof Pomian. Przypisami i indeksami opatrzyli Jacek Krawczyk i Krzysztof Pomian. Szkicem o Mieroszewskich i Mieroszewskim uzupełnił Piotr Wandycz, Warszawa 1999
7. Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz LISTY 1945-1963
Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Aleksandra Ziółkowska-Boehm. Przypisy opracowali Aleksandra Ziółkowska--Boehm i Jacek Krawczyk, Warszawa 2000
8. Jerzy Giedroyc EMIGRACJA UKRAIŃSKA. LISTY 1950-1982
Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Listy autorów ukraińskich przełożyła Ola Hnatiuk, Warszawa 2004
9. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej S. Kowalczyk, Warszawa 2006, wydanie 2 rozszerzone.
10. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1952-1963
Opracował i wstępem opatrzył Marek Kornat, Warszawa 2008
11. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1964-1972
Opracował Marek Kornat, Warszawa 2011
12. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1973-2000
Opracował Marek Kornat, Warszawa 2012

Nakładem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Towarzystwa „WIĘŹ" ukazały się tomy:

13. Jerzy Giedroyc, Jewhen Małaniuk LISTY 1948-1963
Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Halyna Dubyk, Warszawa 2014
14. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki LISTY 1946-1968
Część pierwsza i druga. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski Warszawa 2014
15. Jerzy Giedroyc, Jan Józef Lipski LISTY 1957-1991
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Garbal, Warszawa 2015
16. Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski LISTY 1957-2000
Wstępem poprzedził Paweł Kłoczowski. Opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko
Warszawa 2016

17. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1957-1975
Część pierwsza, druga i trzecia. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski
Warszawa 2016

18. Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki LISTY 1959-1982
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Marek Kornat, Warszawa 2017.
19. Jerzy Giedroyc, Józef Wittlin, LISTY 1947-1976
Opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Rafał Habielski i Paweł Kądziela
Warszawa 2017.

20. Jerzy Giedroyc, Czesław Straszewicz, LISTY 1946-1962
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Urbanowski, Warszawa 2018.
21. Jerzy Giedroyc, Wacław A. Zbyszewski, LISTY 1939-1984
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski, Warszawa 2018.
22. Jerzy Giedroyc, Stefan Kisielewski, LISTY 1946-1991
Wstęp Adam Michnik, opracował i przypisami opatrzył Łukasz Garbal, posłowie Rafał Habielski, Warszawa 2020.
23. Jerzy Giedroyc, Stanisław Vincenz, LISTY 1946-1969
Opracowanie, wstęp i przypisy Rafał Habielski, Warszawa 2021.
24. Jerzy Giedroyc, Józef Łobodowski, LISTY 1947-1988
Opracowanie, wstęp i przypisy Bogumiła Berdychowska. Wydano wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2022.
25. Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt, LISTY 1947-1975
Opracowanie, wstęp i przypisy Paweł Panas. Warszawa 2022.
26. Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, LISTY 1943-1948
Opracowanie, wstęp i przypisy Rafał Habielski. Warszawa 2023.
27. Jerzy Giedroyc, Aleksander Bocheński, LISTY 1940-2000
Opracowanie, wstęp i przypisy Maciej Zakrzewski. Warszawa 2024.

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony