Dom „Kultury”. Przewodnik / La Maison „Kultura”. Le Guide

Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Przewodnik po domu „Kultury” wydaliśmy w 2020 roku. Jest rozdawany zwiedzającym. Tu można go pobrać w dwu wersjach językowych:

Dom „Kultury”. Przewodnik (1.)
La Maison „Kultura”. Le Guide (2.)

Autorem tekstu jest Marek Żebrowski, autorką tłumaczenia jest Anna Ciesielska-Ribard, Pracownia Teren Prywatny opracowała tomik graficznie.

Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie I. © Instytut Literacki Kultura 2020.