Sygn.
Korespondenci (1)
Józef Czapski

Georges Sidre / Józef Czapski