Jerzy Lerski (pierwszy od lewej) sekretarz premiera Tomasza Arciszewskiego (w środku). Wizyta w Forfar w Szkocji, w miejscu stacjonowania 4. Dywizji Grenadierów. Wiosna 1945 r. / Sygn. sm00140
Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Jerzy Lerski / Jerzy Giedroyc