Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz przy stole w jadalni. / Sygn. FIL02681 / fot. Piotr Wójcik

JERZY GIEDROYC

Piszą o Jerzym GiedroyciuNajważniejsze książki i artykuły poświęcone Jerzemu Giedroyciowi i jego działalności

Ewa Berberyusz, Książę z Maisons-Laffitte
            Warszawa 2000
Iza Chruślińska, Była raz „Kultura”... Rozmowy z Zofią Hertz
            Lublin 2003 (II wyd. popr.)
Józef Czapski, Świat w moich oczach. Rozmowy przeprowadził Piotr Kłoczowski
            Ząbki-Paryż 2001
Andrzej Friszke, Życie Polityczne Emigracji
             Warszawa 1999
Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowie Krzysztof Pomian
             Warszawa 1996
Jerzy Giedroyc, Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa”. Fragment rozmowy z Mirosławem A. Supruniukiem, „Archiwum emigracji”, z. 3
             Toruń 2000
Jerzy Giedroyc, Ze wspomnień nie napisanych (dwa spotkania)
            „Zeszyty Historyczne” nr 70/1984
Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski, Listy 1946-1961, wybór i oprac. Jan Zieliński

            Warszawa 1997
Jerzy Giedroyc, Emigracja Ukraińska, Listy 1950-1982, wybór i oprac. Bogumiła Berdychowska

            Warszawa 2005
Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz, Listy 1950-1969, wybór i oprac. Andrzej S. Kowalczyk
            Warszawa 1993
Jerzy Giedroyc, Aleksander Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974, wybór i oprac. Paweł Kądziela

            Warszawa 2009
Jerzy Giedroyc, Konstanty A. Jeleński, Listy 1950-1987, wybór i oprac. Wojciech Karpiński
            Warszawa 1995
Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski,  Listy 1949-1956, t. I-II, wybór Krzysztof Pomian, oprac. Jacek Krawczyk i Krzysztof Pomian

            Warszawa 1999
Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Listy 1952-2000, t. I-III
            Warszawa 2008-2012
Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski, Listy 1946-1969, t. I-II, wybór i oprac. Andrzej S. Kowalczyk

            Warszawa 1998
Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz, Listy 1945-1963, wybór Aleksandra Ziółkowska-Boehm, oprac. Aleksandra Ziółkowska-Boehm i Jacek Krawczyk

            Warszawa 2000
Hanna Maria Giza, Ostatnie lato w Maisons-Laffitte
            Wrocław 2007
Pierre Grémion, Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury (1950-1975)

            Warszawa 2004
Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc
            Warszawa 2009Rafał Habielski, Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do „Kultury”
            Warszawa 2007
Rafał Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji
            Warszawa 1999Rafał Habielski, Jerzy Jaruzelski, Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki. „Bunt Młodych” – „Polityka” 1931-1939
            Lublin 2008
Zygmunt Hertz, Listy do Czesława Miłosza
            Paryż 1992
Konstanty A. Jeleński, „Kultura”: Polska na wygnaniu
            Warszawa 2005
Jagoda Jędrychowska (K. Kijowska), Widzieć Polskę z oddalenia
            Paryż 1988Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk, Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem
            Lublin 2001
Krzysztof Kopczyński, Przed przystankiem Niepodległość
           Warszawa 1990Janusz Korek,  Paradoksy paryskiej „Kultury”. Ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980
            Sztokholm 1998 (I wyd.)
Marek Kornat, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
           „Zeszyty Historyczne” nr 150/2004
Stefania Kossowska, Przyjaciele i znajomi
            Toruń 1998
Andrzej S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”
            Wrocław 1999
Andrzej S. Kowalczyk, Jerzy Giedroyc w Bukareszcie (1939-1940)
            „Zeszyty Historyczne” nr 136/2001
Andrzej S. Kowalczyk, Od Bukaresztu do Laffittów. Jerzego Giedroycia Rzeczpospolita epistolarna

            Sejny 2006
Marcin Król, Style politycznego myślenia
            Paryż 1979
Paweł Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej
            Warszawa 1999
Andrzej Mencwel, Przedwiośnie czy potop
             Warszawa 1997
Juliusz Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, wybór, oprac. i wstęp Rafał Habielski
             Lublin 1997
Kajetan Morawski, Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim
            Poznań 1998
Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952-1998, wybór i oprac. Dobrosława Platt

           Wrocław 2001
Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia
           Warszawa 2000Małgorzata Ptasińska, Czapski - Anders - Giedroyc. Trzy listy w sprawie Janty
           „Zeszyty Historyczne” nr 138/2001
Małgorzata Ptasińska, Rzymskie lata Instytutu Literackiego

           „Zeszyty Historyczne” nr 137/2001
Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Z dziejów Biblioteki „Kultury”: 1946-1966

            Warszawa 2006
Jerzy Stempowski, Od Berdyczowa do Lafitów
            Wołowiec 2001
Mirosław A. Supruniuk, Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem

            Toruń 2011
Leszek Szaruga, Przestrzeń spotkania. Eseje o Kulturze paryskiej
            Lublin 2001
Barbara Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981
           Warszawa 2006
Mikołaj Tyrchan, Paryska Kultura wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989)

            Poznań 2011
Leopold Unger, Intruz
            Warszawa 2001
Marek Żebrowski, Bukareszt – w ambasadzie
            Zeszyty Historyczne nr 171/2010
Marek Żebrowski, Dzieje sporu. Kultura w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956

            Warszawa 2007
Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed Kulturą
            Kraków 2013
Anty-Kultura
            Warszawa 1992
Jerzy Giedroyc, Redaktor – Polityk – Człowiek, zebrał Krzysztof Pomian
            Lublin 2001
Kultura i jej krąg. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego

            Paryż 1987
Kulturze. Wspomnienia i opinie, oprac. Grażyna i Krzysztof Pomianowie, (b.m.w.)

            PoMOST 1988
Polska idea imperialna, Wydawnictwo Polityki
            Warszawa 1938
Spotkania z paryską Kulturą, red. Zdzisław Kudelski
            Warszawa 1995
Wizja Polski na łamach Kultury1947-1976, t. I-II, oprac. i wstęp Grażyna Pomian
             Lublin 1999

Dodatek w „Tygodniku Powszechnym” poświęcony Redaktorowi, Kraków 2000
http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/giedroyc/index.html