Dom „Kultury”. Przewodnik / La Maison „Kultura”. Le Guide
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Przewodnik po domu „Kultury” wydaliśmy w 2020 roku. Jest rozdawany zwiedzającym. Tu można go pobrać w dwu wersjach językowych:

Dom „Kultury”. Przewodnik (1.)
La Maison „Kultura”. Le Guide (2.)

Autorem tekstu jest Marek Żebrowski, autorką tłumaczenia jest Anna Ciesielska-Ribard, Pracownia Teren Prywatny opracowała tomik graficznie.

Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie I. © Instytut Literacki Kultura 2020.

Leopold Unger: Spacery z „Kulturą” / Promenades avec „Kultura”
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Wydanie dwujęzyczne polsko-francuskie:
Leopold Unger: Spacery z „Kulturą” (1.)
Leopold Unger: Promenades avec „Kultura” (2.)

Tekst ukazał się w 126. tomie „Orientalia Lovaniensia Analecta”, dedykowanym Wojciechowi Skalmowskiemu w 2003 roku z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Tłumaczenie na francuski Tomasz Stróżyński, notka na skrzydełku Iwona Hofman, opracowanie graficzne Krzysztof Rumowski.

Wydano w okazji 5. rocznicy śmierci Leopolda Ungera oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Edycja wspólna Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. Kraków – Warszawa 2016.

Józef Czapski „Kultura” / Юзеф Чапский „Культура”
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Wydanie dwujęzyczne polsko-rosyjskie: 
Józef Czapski: „Kultura” (1.)
Юзеф Чапский: „Культура” (2.)

W 1974 roku w Paryżu powstał rosyjski kwartalnik „Kontinient”. Jego redaktorem naczelnym był Władimir Maksimow, a w skład kolegium redakcyjnego wchodzili między innymi: Józef Czapski, Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziński. W 1977 roku, w numerze 12. ukazał się artykuł Józefa Czapskiego przedstawiający działalność „Kultury”. Niestety, do dziś nie udało się odnaleźć polskiego oryginału, który przetłumaczyła wtedy Natalia Gorbaniewska. Tłumaczenie z rosyjskiego Beata Szulęcka, notka na skrzydełku Piotr Mitzner, opracowanie graficzne Krzysztof Rumowski.

Wydano w okazji 110. rocznicy urodzin Redaktora Jerzego Giedroycia oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Edycja wspólna Instytutu Literackiego i Instytutu Książki, nakład 400 egz. w tym 100 numerowanych. Kraków – Warszawa 2016.

Jerzego Giedroycia doktoraty Honoris Causa
Pobierz materiał [PDF]

Album z doktoratami honoris causa, przyznanymi Jerzemu Giedroyciowi. Redaktora uhonorowały w ten sposób: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria), uniwersytety: Wrocławski, Białostocki, Warszawski, Szczeciński i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W albumie obok reprodukcji doktoratów, wydrukowano laudacje oraz odpowiedzi na nie Jerzego Giedroycia, z wyjątkiem ostatniego - UMCS przyznał Redaktorowi doktorat h.c. pośmiertnie i list dziękczynny napisali Henryk Giedroyc i Zofia Hertz.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu dziennika „Rzeczpospolita", nakładem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2005.

Kultura i jej krąg 1946 - 1986
Pobierz materiał [PDF]

Udostępniamy dawne, ale jedno z ładniejszych wydawnictw poświęconych Instytutowi Literackiemu. Wystawę z okazji 40-lecia istnienia zorganizowało stowarzyszenie Les Amis de Kultura. Można ją było oglądać w Bibliotece Polskiej w Paryżu od 11 grudnia 1986 r. do 10 stycznia 1987 r. Pierwsze wydanie katalogu ukazało się dopiero półtora roku później, niniejsze zaś jest jego krajową reedycją z 1995 r. Autorem projektu graficznego był Marek Szczęsny.

Kultura i jej krąg 1946 - 1986. Katalog wystawy z okazji czterdziestolecia Instytutu Literackiego, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.