Biblioteczka

Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Korespondencja Józefa Czapskiego ze Stanisławem Vincenzem - 1951 r.
Pobierz materiał [PDF]

Korespondencja Stanisława Vincenza z Józefem Czapskim z roku 1951. w opracowaniu Anny H. Markiety ukazała się w 33 tomie „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, (2022 r. ) Jest to praca licencjacka Autorki, obroniona w 2018 r.
Korespondencja stanowi dwugłos między Stanisławem Vincenzem a Józefem Czapskim, obejmuje 17 zachowanych listów z 1951 r., w tym dziewięć listów S. Vincenza i osiem J. Czapskiego (jedna pocztówka)
Listy Stanisława Vincenza opracowano na podstawie kolorowych mikrofilmów z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Transkrypcję korespondencji Józefa Czapskiego oparto na czarno-białych mikrofilmach z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Anna H. Markieta jest absolwentką Kultury i praktyki tekstu: twórczego pisania i edytorstwa (licencjat, 2015–2018; tytuł pracy: Korespondencja Stanisława Vincenza z Józefem Czapskim – próba edycji) oraz Publikowania cyfrowego i sieciowego (magisterium, 2018–2020; tytuł pracy: Recepcja wydawnicza twórczości Jaroslava Haška w Polsce. Analiza ilościowa i typograficzna). 

Dziękujemy Autorce za zgodę na udostępnienie pracy. Praca jest również dostępna na stronie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim...

W ramach współpracy Instytutu Literackiego z badaczami Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego ukazały się:
„W poszukiwaniu innej historii”. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu. Pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego, przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz. (WUŁ 2015)
„Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000. Tomy 1-3. Wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej. (WUŁ 2019) 
***
W 2022 r. wspólnym staraniem Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego powstała nowa seria wydawnicza Jerzy Giedroyc i….
Ukazują się w niej monografie, naukowe edycje archiwaliów i korespondencji ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego, antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, a także reedycje wybranych książek opublikowanych w ramach Biblioteki „Kultury”.
W serii ukazały się: 
- „Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska Adama Ciołkosza”. W opracowaniu Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego (WUŁ 2022)

- „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera”. Jędrzej Piekara (WUŁ 2022)

Les Cahiers de L'IFRI: Mémoires d’un combat / Pamiętniki walki
Pobierz materiał [PDF] - Les Cahiers de L'IFRI

17 grudnia 1999 r. w Paryżu odbyła się konferencja „Le rôle des élites d’Europe centrale et orientale dans la fin de la guerre froide et la redéfinition du monde” / „Rola elit Europy Środkowej i Wschodniej w zakończeniu zimnej wojny i redefinicji świata”.
Wśród uczestników byli m.in. Zbigniew Brzeziński, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Bohdan Osadczuk i Leopold Unger. Udostępniamy tom tekstów z tej konferencji. 

Les Cahiers de L'IFRI nr 32/2001

Les Cahiers de L'IFRI to publikacja Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, powstałego w 1979 r. w Paryżu. IFRI zajmuje się badaniami z zakresu problematyki międzynarodowej oraz przygotowywaniem analiz.

 

Artykuły z kwartalnika „Akcent"

Udostępniamy zbiór tekstów poświęconych ludziom „Kultury”. Artykuły ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent".
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda ta została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.

Autorom i Redakcji bardzo dziękujemy za zgodę na udostępnienie tekstów.

Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.  „Akcent" nr 1/1988.
Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji. „Akcent" nr 1/1989.
Jerzy Święch: Iwaniuk. „Akcent" nr 3/1990.
Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne. „Akcent" nr 1/1991
Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce. „Akcent" nr 4/1991 i „Akcent" nr 4/2000
Wacław Iwaniuk: Gombrowicz i inni. „Akcent" nr 1/1992
Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
„Akcent" nr 1/1997
Bogusław Biela: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”. „Akcent" nr 3/2000
Stanislaus A. Blejwas: ​​Czesiu! Jak się mamy!? „Akcent" nr 4/2000
Edward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001) „Akcent" nr 3/2002 
Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość. „Akcent" nr 4/2009
Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje. „Akcent" nr 4/2009 
Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre. „Akcent" nr 1/2011
Łukasz Marcińczak: Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. „Akcent" nr 1/2013 
Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w opracowaniu R. Habielskiego]. „Akcent" nr 2/2013
Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach. „Akcent" nr 3/2013
Wojciech Białasiewicz: O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
„Akcent" nr 1/2014
Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną  „Akcent" nr 3/2015
Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja. „Akcent" nr 1/2017
Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego. „Akcent" nr 3/2017
Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie. „Akcent" nr 4/2018
Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin. nr 4/2019
Iwona Hofman: Antologia Czapskiego. „Akcent" nr 1/2020
Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. „Akcent" nr 1/2020
Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires. „Akcent" nr 2/2020
Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? „Akcent" nr 3/2020
Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) „Akcent" nr 4/2020
Wiesława Turżańska: O strategii ekonomicznej Pana Cogito i nie tylko... „Akcent" nr 3/2021
Łukasz Garbal: Książę, morfina i doktryna. „Akcent" nr 3/2021
Iwona Hofman: Polska – Niemcy według „Kultury”. „Akcent" nr 3/2021
Łukasz Marcińczak: Światłocienie religijności Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
- część 1. „Akcent" nr 3/2021
- część 2. „Akcent" nr 4/2021
Jolanta Kessler: Cztery spotkania z Mistrzem. Zbigniew Herbert z bliska. „Akcent" nr 3/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości // Юзеф Лободовський: Проти упирів минулого
Pobierz materiał [PDF] - wersja polska
Pobierz materiał [PDF] - українська версія

Przeciw upiorom przeszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie. Проти упирів минулого. Думки про Польщу та Україну.

Wybór tekstów i przypisy: Paweł Libera. Konsultacja: Andrij Pavlyszyn.
Tom ukazał się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa „Test”.

Укладачі: Павел Лібера, Андрій Павлишин Вступ: Павел Лібера
Переклав: Aндрій Павлишин.
Wydawnictwo „Test” (Люблін 2015) & Видавництво „Астролябія” (Львів 2015) 

Publikacja została dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ukazała się pod patronatem honorowym prof. Jarosława Drozda, Konsula Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

ПОЧЕСНИЙ ПАТРОНАТ: Проф. Ярослав Дрозд, Титулярний посол Генеральний консул Консульства Республіки Польщі у Львовi

Dziękujemy Autorom opracowania i Wydawnictwu „Test” za zgodę na udostępnienie książki.

Pismo „Fragments” 1973-1978
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – roczniki 1973 i 1974
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1975
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1976
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1977
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1978

„Fragments” to jedyna udana inicjatywa wydawania „Kultury” po angielsku. Animatorem był Józef Lubański, w czasie II wojny komandos, z wykształcenia leśnik, mieszkający od 1952 r. w Sutter Creek w Kalifornii w USA. 
„Fragments” - było pismem przedruków. Ukazywało się w mikroskopijnym nakładzie w latach 1973-1978. J. Lubański (pod pseudonimem Charles Joel) wydawał je za własne pieniądze, niezależnie od ocen i opinii Jerzego Giedroycia, sam tłumaczył i redagował najważniejsze według niego artykuły z „Kultury”.
Komplet oryginalnych zeszytów „Fragments” znajduje się w zbiorach Archiwum Instytutu Literackiego.

Katalog biblioteczki