Leopold Unger: Spacery z „Kulturą” / Promenades avec „Kultura”
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Wydanie dwujęzyczne polsko-francuskie:
Leopold Unger: Spacery z „Kulturą” (1.)
Leopold Unger: Promenades avec „Kultura” (2.)

Tekst ukazał się w 126. tomie „Orientalia Lovaniensia Analecta”, dedykowanym Wojciechowi Skalmowskiemu w 2003 roku z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Tłumaczenie na francuski Tomasz Stróżyński, notka na skrzydełku Iwona Hofman, opracowanie graficzne Krzysztof Rumowski.

Wydano w okazji 5. rocznicy śmierci Leopolda Ungera oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Edycja wspólna Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. Kraków – Warszawa 2016.

Józef Czapski „Kultura” / Юзеф Чапский „Культура”
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Wydanie dwujęzyczne polsko-rosyjskie: 
Józef Czapski: „Kultura” (1.)
Юзеф Чапский: „Культура” (2.)

W 1974 roku w Paryżu powstał rosyjski kwartalnik „Kontinient”. Jego redaktorem naczelnym był Władimir Maksimow, a w skład kolegium redakcyjnego wchodzili między innymi: Józef Czapski, Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziński. W 1977 roku, w numerze 12. ukazał się artykuł Józefa Czapskiego przedstawiający działalność „Kultury”. Niestety, do dziś nie udało się odnaleźć polskiego oryginału, który przetłumaczyła wtedy Natalia Gorbaniewska. Tłumaczenie z rosyjskiego Beata Szulęcka, notka na skrzydełku Piotr Mitzner, opracowanie graficzne Krzysztof Rumowski.

Wydano w okazji 110. rocznicy urodzin Redaktora Jerzego Giedroycia oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Edycja wspólna Instytutu Literackiego i Instytutu Książki, nakład 400 egz. w tym 100 numerowanych. Kraków – Warszawa 2016.

Jerzego Giedroycia doktoraty Honoris Causa
Pobierz materiał [PDF]

Album z doktoratami honoris causa, przyznanymi Jerzemu Giedroyciowi. Redaktora uhonorowały w ten sposób: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria), uniwersytety: Wrocławski, Białostocki, Warszawski, Szczeciński i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W albumie obok reprodukcji doktoratów, wydrukowano laudacje oraz odpowiedzi na nie Jerzego Giedroycia, z wyjątkiem ostatniego - UMCS przyznał Redaktorowi doktorat h.c. pośmiertnie i list dziękczynny napisali Henryk Giedroyc i Zofia Hertz.

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu dziennika „Rzeczpospolita", nakładem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2005.

Kultura i jej krąg 1946 - 1986
Pobierz materiał [PDF]

Udostępniamy dawne, ale jedno z ładniejszych wydawnictw poświęconych Instytutowi Literackiemu. Wystawę z okazji 40-lecia istnienia zorganizowało stowarzyszenie Les Amis de Kultura. Można ją było oglądać w Bibliotece Polskiej w Paryżu od 11 grudnia 1986 r. do 10 stycznia 1987 r. Pierwsze wydanie katalogu ukazało się dopiero półtora roku później, niniejsze zaś jest jego krajową reedycją z 1995 r. Autorem projektu graficznego był Marek Szczęsny.

Kultura i jej krąg 1946 - 1986. Katalog wystawy z okazji czterdziestolecia Instytutu Literackiego, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

 

„Kultura"- narodziny pisma
Pobierz materiał [PDF]

W 2017 r. minęło 70. lat od ukazania się w Rzymie pierwszego numeru „Kultury". Rocznicę uświetniliśmy wydaniem - wspólnie z Instytutem Książki - reprintu tego bardzo rzadkiego zeszytu. Reprodukcji towarzyszą różne, po części niepublikowane wcześniej materiały z naszego archiwum i trzy teksty poświęcone okolicznościom powstania miesięcznika. Ich autorami są: Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz i Marek Żebrowski (który jest też redaktorem całości). Książkę zaprojektował Krzysztof Rumowski. W 2018 r. tom był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza.

„Kultura" - narodziny pisma, nakład 500 egz. w tym 100 numerowanych. wyd. Instytut Literacki Kultura i Instytut Książki, Paryż - Kraków 2017.

Reprint teki redakcyjnej „Kultury”, numer 9 z 1969 r.
Pobierz materiał [PDF]

Każdy numer „Kultury” miał w redakcji swą teczkę. Przechowywano w niej oryginały tekstów nadesłanych przez autorów. Redaktor Giedroyc składał je w archiwum. Jedną z takich tek, numeru 9 z 1969 r., zawierającą m.in. rękopisy Czesława Miłosza i K. A. Jeleńskiego postanowiliśmy z okazji  20. rocznicy zamknięcia „Kultury” reprodukować.Pomysłodawcami wydawnictwa są Rafał Habielski (wraz z Iwoną Hofman napisali wprowadzenie) i Andrzej Peciak. Książkę zaprojektował Krzysztof Rumowski.

Tom ukazał się wspólnym wysiłkiem Instytutu Książki, Instytutu Literackiego w Paryżu i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu przy Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ze znaczącym wsparciem finansowym Iwony Hofman. Nakład 300 egz. Kraków, Paryż, Lublin 2020.