Andrzej Stanisław Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Jerzy Giedroyc w powojennym półwieczu stworzył i redagował najważniejsze polskie pismo, wydał arcydzieła nowoczesnej literatury polskiej i myśli politycznej, wreszcie w istotny sposób przyczynił się do obalenia komunizmu. Dla Giedroycia wolność polityczna narodu i jego kultura są nierozdzielne. O Redaktorze „Kultury” i ludziach, których wokół niej skupiał, opowiada ta książka”.
Giedroyc i „Kultura” autorstwa Andrzeja Stanisława Kowalczyka to znakomite kompendium wiedzy o Redaktorze Giedroyciu, Instytucie Literackim i kręgu twórców, to lektura obowiązkowa dla każdego początkującego pasjonata historii.
Tom ukazał się nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego, Wrocław 1999, w serii: A to Polska właśnie.    

Książkę udostępniamy w ramach projektu Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Marek Żebrowski: Dzieje sporu - „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 1947 - 1956
Pobierz materiał [PDF]

Dzieje sporu - „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 1947-1956, to nieco zmieniona wersja pracy doktorskiej autora. M. Żebrowski obronił ją w 2006 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej tematem jest analiza różnic w widzeniu polityki przez emigrację zwaną londyńską i Jerzego Giedroycia oraz jego współpracowników.
Tom ukazał się nakładem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Warszawa 2007.

Książkę udostępniamy w ramach projektu Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Józef Czapski: Życie i dzieło. Materiały z sesji zorganizowanej w Lublinie w dniach 26-28 maja 1993 r.
Pobierz materiał [PDF]

W dniach 26-29 maja 1993 r. odbył się w Lublinie cykl spotkań poświęconych zmarłemu w styczniu tego roku Józefowi Czapskiemu. Broszura zawiera niektóre referaty i fragmenty dyskusji. Organizatorami wydarzenia były: Teatr NN (Centrum Kultury w Lublinie), Muzeum Lubelskie - Zamek i Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie. Współpracowały: MDK im. Vetterów, Biblioteka KUL, Biblioteka UMCS i Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Uczestniczyli: A. Bagłajewski, J. Bolewski SJ, T. Chrzanowski, T. Gryglewicz, W. Karpiński, M. Kitowska-Łysiak, M. Komar, E. Kuryluk, D. Kudelska, J. Marciniak, R. Miłek, A. Osęka, W. Panas, J. Przewłocki, M. Sikorowski, B. Toruńczyk, A. Tyszczyk, M. Zagańczyk.

Edward Chuchnowski: „Oddziaływanie paryskiej „Kultury” na środowisko intelektualne Warszawy w latach 1964 - 1969”
Pobierz materiał [PDF]

Broszura wydana nakładem Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Warszawa 1978. Publikacja została odtajniona decyzją szefa Urzędu Ochrony Państwa w 1997 r. (patrz: andotacja na okładce). Tom pochodzi z Archiwum Instytutu Literackiego.

Dom „Kultury”. Przewodnik / La Maison „Kultura”. Le Guide
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Przewodnik po domu „Kultury” wydaliśmy w 2020 roku. Jest rozdawany zwiedzającym. Tu można go pobrać w dwu wersjach językowych:

Dom „Kultury”. Przewodnik (1.)
La Maison „Kultura”. Le Guide (2.)

Autorem tekstu jest Marek Żebrowski, autorką tłumaczenia jest Anna Ciesielska-Ribard, Pracownia Teren Prywatny opracowała tomik graficznie.

Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie I. © Instytut Literacki Kultura 2020.