Seria „W kręgu paryskiej Kultury”

Rozpoczęta w 2012 r. seria „W kręgu paryskiej Kultury” to wspólne przedsięwzięcie wydawnicze Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. Chcemy w niej przypominać ważne teksty z łamów „Kultury” i „Zeszytów Historycznych", oraz  wybitne książki, które wyszły nakładem oficyny, dziś trudne do zdobycia. Teksty dla serii opracowują najlepsi badacze w Polsce.

Serię wymyślił, redaguje i prowadzi Andrzej Peciak - współpracownik Instytutu Literackiego, niezależny wydawca i wieloletni szef Działu Wydawnictw Instytutu Książki. 

Patronat nad serią sprawują:
Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska
Krzysztof Żuk - Prezydent Lublina

Poniżej spis wszystkich tomów, ktore ukazały się w serii. Część z nich udostępniamy w formie pdf.

Juliusz Mieroszewski,
„Listy z Wyspy – ABC polityki Kultury”, Paryż-Kraków 2012, wstęp Rafała Habielskiego
Aleksander Janta-Połczyński,
„Wracam z Polski”, Paryż-Kraków 2013
Zbigniew Brzeziński,
„Agonia komunizmu”, Paryż-Kraków 2014
Jerzy Stempowski,
„Po powodzi- eseje i dzienniki podróży”, Paryż-Kraków 2015
Andrzej Bobkowski,
„Coco de oro”, Paryż-Kraków 2015
Michał Heller,
„Maszyna i śrubki”, Paryż-Kraków 2015
Leo Lipski,
„Powrót”, Paryż-Kraków 2015
Wacław A. Zbyszewski
„Zagubieni romantycy i inni”, Paryż-Kraków 2015 , Stefania Kossowska o W. A. Zbyszewskim i posłowie Iwony Hofman
Tomasz Dostatni
„Kościół na łamach paryskiej >Kultury<”, Paryż-Kraków 2015, posłowie Tomasza Dostatniego
Stanisław Vincenz
„Po stronie pamięci”, Paryż-Kraków 2016
Bogumiła Berdychowska (opracowanie)
„Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”, Paryż-Kraków 2016, wstęp Bogumiły Berdychowskiej
Czesław Straszewicz
„Turyści z bocianich gniazd”, Paryż-Kraków 2016, wstęp Andrzeja S. Kowalczyka 
Sławomir M. Nowinowski (opracowanie)
„Wspominając ludzi Kultury”, Paryż-Kraków 2016
Iwona Hofman (opracowanie)
Jerzy Giedroyc-Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, Paryż-Kraków 2016, wstęp Iwony Hofman 
Piotr Mitzner (opracowanie)
- Kultura - Rosja, tom 1. wstęp Piotra Mitznera
„Literatura rosyjska w kręgu >Kultury<”, Paryż-Kraków 2016 
- Kultura - Rosja, tom 2.
„>Kultura< i emigracja rosyjska”, Paryż-Kraków 2016

Józef Łobodowski
„Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii”, Paryż-Kraków 2017, posłowie Hałyny Dubyk 
Henryk Józewski
„Zamiast pamiętnika”, Paryż-Kraków 2017, wstęp Piotra Mitznera
Konstanty A. Jeleński
„Zbiegi okoliczności”, Paryż-Kraków 2018
Marek Żebrowski (opracowanie)
Niepodległa na łamach „Kultury”, Paryż-Kraków 2018
Piotr Wandycz
Żaden naród nie wybiera swojej historii”, Paryż-Kraków 2018
Andrzej S. Kowalczyk (opracowanie)
„Kultura" - Litwa. Wspólny wiek dwudziesty, Paryż-Kraków 2019
Gabor Lagzi (opracowanie)
„Węgry i my” Antologia tekstów o tematyce węgierskiej w wydawnictwach Instytutu Literackiego, 
Paryż-Kraków 2020

Juliusz Mieroszewski
„Kroniki angielskie i fragmenty autobiograficzne”, Paryż-Kraków 2020
Basil Kerski (opracowanie),
„Przeciwko wrogości - „Kultura” wobec Niemiec i sąsiedztwa polsko-niemieckiego, Paryż-Kraków 2020

Explorations in Freedom: Prose, Narrative, and Poetry from Kultura (1) & Kultura Essays (2)
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

- Explorations in Freedom: Prose, Narrative, and Poetry from Kultura (1)
- Kultura Essays (2)

Dwa tomy antologii tekstów z Kultury w języku angielskim w wyborze i opracowaniu Leopolda Tyrmanda.
Wyd. The Free Press, New York in cooperation with: The State University of New York at Albany, Collier-Macmillan Limited London, 1970

Jerzy Giedroyć w 1946 roku
Pobierz materiał [PDF]

Sławomir M. Nowinowski
Jerzy Giedroyć w 1946 roku
Biblioteka Mnemosyne pod redakcją Piotra Kłoczowskiego
wyd. wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018

Rzym, 1946 rok. Niemcy pokonane, okupowane przez aliantów. Polska w nowych granicach określonych przez Stalina. Europa podzielona w Jałcie na strefy wpływów. Rok zero Europy. Czterdziestoletni Jerzy Giedroyć przebywa w Rzymie. Co robić? Przyszłość kraju i Europy pozostaje nieznana. W klasztorze na Awentynie zaczyna od pisania kilkudzisięciu listów dziennie...

Sławomir M. Nowinowski  jest historykiem dyplomacji, historiografem i profesorem w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniem dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Jest edytorem korespondencji Jerzego Giedroycia.

Instytut Literacki i Fundacja Kultury Paryskiej bardzo dziękują Autorowi i Wydawcy za zgodę na udostępnienie książki. 

Czasopisma w archiwum - spisy do pobrania
Plik: Spis_czasopism_zagranicznych.xls
Plik: Spis_czasopism_podziemnych.xls

Powyżej do pobrania spisy czasopism (pliki Excel). Jest to wstępny inwentarz ponad 500 tytułów zgromadzonych przez Redaktora. Wymienione w tabelkach gazety - polskie i obcojęzyczne, głównie emigracyjne - zostały poddane zabiegom zabezpieczającym, są ułożone alfabetycznie na piętrze naszego archiwum i można z nich korzystać. Podobnie uporządkowany jest zbiór wydawnictw drugiego obiegu – jeden z większych poza Polską. 
Porządkowanie trwa. Zajmują sie tym wolontariusze, czasem dostajemy pieniędze od Darczyńców i wtedy odkażamy kolejne partie gazet. Częściowo projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU. Wszystkim bardzo dziękujemy! – szczególnie zaś Jackowi Sygnarskiemu z Fryburga, założycielowi i szefowi Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, który od lat, w ramach swoich wakacji porządkuje wydawnictwa drugiego obiegu.
Szukamy funduszy na odkażenie kolejnych partii gazet, tylko po takim zabiegu możemy je włączyć do zbioru i udostępnić w czytelni. Apelujemy o datki! 

„Anty-Kultura”. Wybór tekstów o paryskiej „Kulturze”
Pobierz materiał [PDF]

Książka ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej POMOST. Warszawa 1992 r.

Na początku lat 90. Leopold Unger podjął się stworzenia niewielkiej antologii tekstów, będących paszkwilami, a częściej atakami na Jerzego Giedroycia. Jest to wybór z kilkudziesięciu lat, uczyniony z książek i gazet, ukazujących się - co ciekawe - nie tylko w PRL-u czy za Żelazną Kurtyną. Są to materiały zaaranżowane, bądź wprost sfinansowane przez agendy policji politycznej albo biura ówczesnych propagandystów. Pisane były przez chętnych na ogół autorów, czasem amatorów, częściej przez profesjonalistów, których w Polsce do takiej roboty nigdy nie brakowało. Unger w swej przedmowie apeluje o dalsze szperanie, znajdowanie i przypominanie, kończy zaś stwierdzeniem, że z najemnikami niczego solidnego zbudować się nie da, ani komputerów, ani demokracji...

Autobiografia na cztery ręce
Pobierz materiał [PDF]

Jerzy Giedroyc „Autobiografia na cztery ręce”, opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian. (wydanie 2. Czytelnik 1999 r.) 

To jakby pomnik przemówił i pozwolił nam słuchać siebie przez kilka godzin. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Jerzy Giedroyc jest jedną z wielkich historycznych postaci i że hołdy, które dzisiaj odbiera, są zasłużone. Zarówno jego opowieść autobiograficzna, jak inne świadectwa o „Kulturze” są potrzebne, zważywszy na wiele dziesiątków lat nienawistnej propagandy w PRL-u, która przedstawiała dom w Maisons-Laffitte jako potężną agenturę amerykańską. Prawda była znana tylko nielicznym i upłynie sporo czasu, zanim przyswoi ją sobie szersza publiczność. Zarówno książka mówiona Zofii Hertz „Była raz >Kultura<”, jak „Autobiografia na cztery ręce” przyczynią się do tej zmiany. (...)

Czesław Miłosz: „O Autobiografii na cztery ręce” Jerzego Giedroycia.
Gazeta Wyborcza 21 stycznia 1995