Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Powrót na początek bloku opisu
Przeskocz blok listy elementów biblioteczki
Korespondencja Józefa Czapskiego ze Stanisławem Vincenzem - 1951 r.
Pobierz materiał [PDF]

Korespondencja Stanisława Vincenza z Józefem Czapskim z roku 1951. w opracowaniu Anny H. Markiety ukazała się w 33 tomie „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, (2022 r. ) Jest to praca licencjacka Autorki, obroniona w 2018 r.
Korespondencja stanowi dwugłos między Stanisławem Vincenzem a Józefem Czapskim, obejmuje 17 zachowanych listów z 1951 r., w tym dziewięć listów S. Vincenza i osiem J. Czapskiego (jedna pocztówka)
Listy Stanisława Vincenza opracowano na podstawie kolorowych mikrofilmów z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Transkrypcję korespondencji Józefa Czapskiego oparto na czarno-białych mikrofilmach z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Anna H. Markieta jest absolwentką Kultury i praktyki tekstu: twórczego pisania i edytorstwa (licencjat, 2015–2018; tytuł pracy: Korespondencja Stanisława Vincenza z Józefem Czapskim – próba edycji) oraz Publikowania cyfrowego i sieciowego (magisterium, 2018–2020; tytuł pracy: Recepcja wydawnicza twórczości Jaroslava Haška w Polsce. Analiza ilościowa i typograficzna). 

Dziękujemy Autorce za zgodę na udostępnienie pracy. Praca jest również dostępna na stronie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim...

W ramach współpracy Instytutu Literackiego z badaczami Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego ukazały się:
„W poszukiwaniu innej historii”. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu. Pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego, przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz. (WUŁ 2015)
„Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000. Tomy 1-3. Wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej. (WUŁ 2019) 
***
W 2022 r. wspólnym staraniem Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego powstała nowa seria wydawnicza Jerzy Giedroyc i….
Ukazują się w niej monografie, naukowe edycje archiwaliów i korespondencji ze zbiorów Archiwum Instytutu Literackiego, antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, a także reedycje wybranych książek opublikowanych w ramach Biblioteki „Kultury”.
W serii ukazały się: 
- „Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska Adama Ciołkosza”. W opracowaniu Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego (WUŁ 2022)

- „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera”. Jędrzej Piekara (WUŁ 2023)

- „Materiał dowodowy. Szkice drugie Romana Zimanda” w wyborze i opracowaniu Doroty Siwickiej i Jana Olaszka(WUŁ 2023)

- „Stanisław Brzozowski w kręgu Kultury paryskiej”.  Monika Anna Noga (WUŁ 2023)

Les Cahiers de L'IFRI: Mémoires d’un combat / Pamiętniki walki
Pobierz materiał [PDF] - Les Cahiers de L'IFRI

17 grudnia 1999 r. w Paryżu odbyła się konferencja „Le rôle des élites d’Europe centrale et orientale dans la fin de la guerre froide et la redéfinition du monde” / „Rola elit Europy Środkowej i Wschodniej w zakończeniu zimnej wojny i redefinicji świata”.
Wśród uczestników byli m.in. Zbigniew Brzeziński, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Bohdan Osadczuk i Leopold Unger. Udostępniamy tom tekstów z tej konferencji. 

Les Cahiers de L'IFRI nr 32/2001

Les Cahiers de L'IFRI to publikacja Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, powstałego w 1979 r. w Paryżu. IFRI zajmuje się badaniami z zakresu problematyki międzynarodowej oraz przygotowywaniem analiz.

 

Artykuły z kwartalnika„Akcent”

Udostępniamy zbiór artykułów poświęconych ludziom „Kultury”. Teksty ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent”.
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda ta została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.

Autorom i Redakcji bardzo dziękujemy za zgodę na udostępnienie tekstów.

► Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.  „Akcent” nr 1/1988.

► Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji. „Akcent” nr 1/1989.

► Jerzy Święch: Iwaniuk. „Akcent” nr 3/1990.

► Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne. „Akcent” nr 1/1991

► Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce. „Akcent” nr 4/1991 i „Akcent" nr 4/2000

► Wacław Iwaniuk: Gombrowicz i inni. „Akcent” nr 1/1992

► Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
„Akcent” nr 1/1997

► Bogusław Biela: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”. „Akcent” nr 3/2000

► Stanislaus A. Blejwas: ​​Czesiu! Jak się mamy!? „Akcent” nr 4/2000

► Edward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001) „Akcent” nr 3/2002 

► Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość. „Akcent” nr 4/2009

► Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje. „Akcent” nr 4/2009 

► Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre. „Akcent” nr 1/2011

► Łukasz Marcińczak: Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. „Akcent” nr 1/2013 

► Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w opracowaniu R. Habielskiego]. „Akcent” nr 2/2013

► Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach. „Akcent” nr 3/2013

► Wojciech Białasiewicz: O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
„Akcent” nr 1/2014

► Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną  „Akcent” nr 3/2015

► Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja. „Akcent” nr 1/2017

► Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego. „Akcent” nr 3/2017

► Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie. „Akcent” nr 4/2018

► Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin. „Akcent” nr 4/2019

► Iwona Hofman: Antologia Czapskiego. „Akcent” nr 1/2020

► Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. „Akcent” nr 1/2020

► Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires. „Akcent” nr 2/2020

► Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? „Akcent” nr 3/2020

► Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) „Akcent” nr 4/2020

► Wiesława Turżańska: O strategii ekonomicznej Pana Cogito i nie tylko... „Akcent” nr 3/2021

► Łukasz Garbal: Książę, morfina i doktryna. „Akcent” nr 3/2021

► Iwona Hofman: Polska – Niemcy według „Kultury”. „Akcent” nr 3/2021

► Łukasz Marcińczak: Światłocienie religijności Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
część 1. „Akcent” nr 3/2021
część 2. „Akcent” nr 4/2021

► Jolanta Kessler: Cztery spotkania z Mistrzem. Zbigniew Herbert z bliska. „Akcent” nr 3/2022

► Bogusław Bakuła: „Orzeł Biały” (1941-2001). Na osiemdziesięciolecie utworzenia najważniejszego 
pisma Armii Polskiej na Wschodzie.
„Akcent” nr 4/2022

► Adam Broż: Pani Janta i Józef Retinger. „Akcent” nr 1/2023

► Łukasz Marcińczak: Józef Czapski – człowiek maksymalny. „Akcent” nr 1/2023

► Bogusław Wróblewski: Żywe diagnozy Bogdana Madeja. „Akcent” nr 2/2023

► Bohdan Zadura: Niedozwolone takie niepisanie. „Akcent” nr 2/2023

► Iwona Hofman: „Między Straszewiczem i Gombrowiczem”. I traktat o przyjaźni. „Akcent” nr 2/2023

Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości // Юзеф Лободовський: Проти упирів минулого
Pobierz materiał [PDF] - українська версія
Pobierz materiał [PDF] - wersja polska

Przeciw upiorom przeszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie. Проти упирів минулого. Думки про Польщу та Україну.

Wybór tekstów i przypisy: Paweł Libera. Konsultacja: Andrij Pavlyszyn.
Tom ukazał się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa „Test”.

Укладачі: Павел Лібера, Андрій Павлишин Вступ: Павел Лібера
Переклав: Aндрій Павлишин.
Wydawnictwo „Test” (Люблін 2015) & Видавництво „Астролябія” (Львів 2015) 

Publikacja została dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ukazała się pod patronatem honorowym prof. Jarosława Drozda, Konsula Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

ПОЧЕСНИЙ ПАТРОНАТ: Проф. Ярослав Дрозд, Титулярний посол Генеральний консул Консульства Республіки Польщі у Львовi

Dziękujemy Autorom opracowania i Wydawnictwu „Test” za zgodę na udostępnienie książki.

Pismo „Fragments” 1973-1978
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – roczniki 1973 i 1974
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1975
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1976
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1977
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1978

„Fragments” to jedyna udana inicjatywa wydawania „Kultury” po angielsku. Animatorem był Józef Lubański, w czasie II wojny komandos, z wykształcenia leśnik, mieszkający od 1952 r. w Sutter Creek w Kalifornii w USA. 
„Fragments” - było pismem przedruków. Ukazywało się w mikroskopijnym nakładzie w latach 1973-1978. J. Lubański (pod pseudonimem Charles Joel) wydawał je za własne pieniądze, niezależnie od ocen i opinii Jerzego Giedroycia, sam tłumaczył i redagował najważniejsze według niego artykuły z „Kultury”.
Komplet oryginalnych zeszytów „Fragments” znajduje się w zbiorach Archiwum Instytutu Literackiego.

Powrót na początek listy elementów biblioteczki
Przeskocz blok katalogu biblioteczki

Katalog biblioteczki

Powrót na początek bloku katalogu biblioteczki
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony