Biblioteczka

Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Artykuły z kwartalnika „Akcent"

Udostępniamy zbiór tekstów poświęconych ludziom „Kultury”. Artykuły ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika „Akcent".
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda ta została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.

Autorom i Redakcji bardzo dziękujemy za zgodę na udostępnienie tekstów.

Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.  „Akcent" nr 1/1988.
Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji. „Akcent" nr 1/1989.
Jerzy Święch: Iwaniuk. „Akcent" nr 3/1990.
Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne. „Akcent" nr 1/1991
Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce. „Akcent" nr 4/1991 i „Akcent" nr 4/2000
Wacław Iwaniuk: Gombrowicz i inni. „Akcent" nr 1/1992
Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)
„Akcent" nr 1/1997
Bogusław Biela: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”. „Akcent" nr 3/2000
Stanislaus A. Blejwas: ​​Czesiu! Jak się mamy!? „Akcent" nr 4/2000
Edward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001) „Akcent" nr 3/2002 
Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość. „Akcent" nr 4/2009
Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje. „Akcent" nr 4/2009 
Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre. „Akcent" nr 1/2011
Łukasz Marcińczak: Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. „Akcent" nr 1/2013 
Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w opracowaniu R. Habielskiego]. „Akcent" nr 2/2013
Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach. „Akcent" nr 3/2013
Wojciech Białasiewicz: O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
„Akcent" nr 1/2014
Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną  „Akcent" nr 3/2015
Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja. „Akcent" nr 1/2017
Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego. „Akcent" nr 3/2017
Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie. „Akcent" nr 4/2018
Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin. nr 4/2019
Iwona Hofman: Antologia Czapskiego. „Akcent" nr 1/2020
Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. „Akcent" nr 1/2020
Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires. „Akcent" nr 2/2020
Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? „Akcent" nr 3/2020
Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) „Akcent" nr 4/2020
Wiesława Turżańska: O strategii ekonomicznej Pana Cogito i nie tylko... „Akcent" nr 3/2021
Łukasz Garbal: Książę, morfina i doktryna. „Akcent" nr 3/2021
Iwona Hofman: Polska – Niemcy według „Kultury”. „Akcent" nr 3/2021
Łukasz Marcińczak: Światłocienie religijności Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
- część 1. „Akcent" nr 3/2021
- część 2. „Akcent" nr 4/2021
Jolanta Kessler: Cztery spotkania z Mistrzem. Zbigniew Herbert z bliska. „Akcent" nr 3/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Józef Łobodowski: Przeciw upiorom przeszłości // Юзеф Лободовський: Проти упирів минулого
Pobierz materiał [PDF] - wersja polska
Pobierz materiał [PDF] - українська версія

Przeciw upiorom przeszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie. Проти упирів минулого. Думки про Польщу та Україну.

Wybór tekstów i przypisy: Paweł Libera. Konsultacja: Andrij Pavlyszyn.
Tom ukazał się w 2015 r. nakładem Wydawnictwa „Test”.

Укладачі: Павел Лібера, Андрій Павлишин Вступ: Павел Лібера
Переклав: Aндрій Павлишин.
Wydawnictwo „Test” (Люблін 2015) & Видавництво „Астролябія” (Львів 2015) 

Publikacja została dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ukazała się pod patronatem honorowym prof. Jarosława Drozda, Konsula Generalnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

ПОЧЕСНИЙ ПАТРОНАТ: Проф. Ярослав Дрозд, Титулярний посол Генеральний консул Консульства Республіки Польщі у Львовi

Dziękujemy Autorom opracowania i Wydawnictwu „Test” za zgodę na udostępnienie książki.

Pismo „Fragments” 1973-1978
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – roczniki 1973 i 1974
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1975
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1976
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1977
Pobierz materiał [PDF] - „Fragments” – rocznik 1978

„Fragments” to jedyna udana inicjatywa wydawania „Kultury” po angielsku. Animatorem był Józef Lubański, w czasie II wojny komandos, z wykształcenia leśnik, mieszkający od 1952 r. w Sutter Creek w Kalifornii w USA. 
„Fragments” - było pismem przedruków. Ukazywało się w mikroskopijnym nakładzie w latach 1973-1978. J. Lubański (pod pseudonimem Charles Joel) wydawał je za własne pieniądze, niezależnie od ocen i opinii Jerzego Giedroycia, sam tłumaczył i redagował najważniejsze według niego artykuły z „Kultury”.
Komplet oryginalnych zeszytów „Fragments” znajduje się w zbiorach Archiwum Instytutu Literackiego.

Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk, „Realiści z wyobraźnią Kultura 1976-2000 wybór tekstów"
Pobierz materiał [PDF] - „Realiści z wyobraźnią Kultura 1976-2000 wybór tekstów" t.1
Pobierz materiał [PDF] - „Realiści z wyobraźnią Kultura 1976-2000 wybór tekstów" t.2

Pod względem chronologicznym antologia jest kontynuacją „Wizji Polski na łamach Kultury 1947-1976” opracowanej przez Grażynę Pomian. Jej formuła jest jednak inna: ukazuje „Kulturę” jako pismo podejmujące najważniejsze problemy polityczne i społeczne w wymiarze globalnym. Najważniejsze bez wątpienia były sprawy polskie, ale Jerzy Giedroyc nigdy nie tracił z pola widzenia kontekstu światowego.

Z utworów literackich uwzględniono jedynie eseistykę jako gatunek szczególnie dla „Kultury” ważny, pismo było bowiem przez pięćdziesiąt lat mekką polskiego eseju. Oczywiste ograniczenia zmusiły Autorów antologii do zrezygnowania z wielu znakomitych artykułów i szkiców. Być może jednak i te opublikowane zachęcą Czytelnika do sięgnięcia po numery „Kultury”.

Teksty wybrali i opatrzyli wstępem: Basil Kerski i Andrzej S. Kowalczyk
Książka ukazała się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

***
Dziękujmy lubelskiemu Wydawnictwu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za zgodę na udostępnienie książki.

***
Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Grażyna Pomian „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976”
Pobierz materiał [PDF] - „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976” t.1
Pobierz materiał [PDF] - „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976” t.2

„Stare roczniki „Kultury”, z których artykuły znajdują się w niniejszej antologii, są uzupełniającym, lecz niezbędnym źródłem informacji o społeczeństwie polskim okresu triumfującego totalitaryzmu, nadziei październikowych, letargu gomułkowskiego i schyłkowego okresu komunizmu. Dorobek „Kultury” przedstawia po dzień dzisiejszy bezcenną wartość, choćby z tego względu, że najbliższy krąg współpracowników Jerzego Giedroycia nie zamknął się w getcie emigracyjnym ani w horyzoncie polskiego zaścianka, lecz - przeciwnie - uważnie obserwował zachodzące przemiany w świecie, stając się świadkiem i komentatorem swej epoki. [...]
Antologia „Kultury” została [...] zawężona do polityczno-społecznych problemów kraju, stąd też tytuł wyboru. W jej skład wchodzą również artykuły omawiające miejsce Polski w Europie, a szczególnie jej stosunki z sąsiadami. Tematycznemu ograniczeniu antologii towarzyszyła cezura czasowa. [...] Mimo, że przez te wszystkie lata cel pisma pozostawał ten sam: szerzenie wolnej myśli i walka o niepodległość i mimo jednorodności kierownictwa - linia redakcyjna ulegała jednak zmianom. Wyznaczała ją sytuacja polityczna, układy emigracyjne, a następnie opozycyjne, zależała ona również od składu najbliższych współpracowników Jerzego Giedroycia”.
(Grażyna Pomian, fragment wstępu)

Teksty wybrała i opatrzyła wstępem Grażyna Pomian.

Książka ukazała się w 1999 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

***
Dziękujmy lubelskiemu Wydawnictwu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za zgodę na udostępnienie książki.

***
Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia
Pobierz materiał [PDF] - Krzysztof Pomian - W kręgu Giedroycia

„Tytuł tej książki ma dwa znaczenia. Jeśli za nazwiskiem autora postawić przecinek i wyróżnić je krojem czcionki - całość będzie znaczyć, że mowa o Jerzym Giedroyciu i niektórych przynajmniej jego współpracownikach. Jeśli przecinka brak, a nazwisko autora łączy się graficznie z tytułem, znaczy to, że sam autor należy do kręgu Giedroycia i pisze z tej perspektywy. Oba odczytania są zasadne. Zresztą część zebranych tu szkiców ukazała się pierwotnie w „Kulturze”. Portrety osób żyjących, rozbiory dzieł literackich czy malarskich i wspomnienia pośmiertne spotykają się tu z zarysem historii Instytutu Literackiego o charakterze bardziej akademickim. Te rzeczy rodzajowo różne powstawały w różnych okresach, w różnych językach, dla różnych czytelników”. (fragment przedmowy)

Książka ukazała się w 2000 r. nakładem wydawnictwa „Czytelnik”.

Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Katalog biblioteczki