Biblioteczka

Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Kultura i jej krąg 1946 - 1986
Pobierz materiał [PDF]

Udostępniamy dawne, ale jedno z ładniejszych wydawnictw poświęconych Instytutowi Literackiemu. Wystawę z okazji 40-lecia istnienia zorganizowało stowarzyszenie Les Amis de Kultura. Można ją było oglądać w Bibliotece Polskiej w Paryżu od 11 grudnia 1986 r. do 10 stycznia 1987 r. Pierwsze wydanie katalogu ukazało się dopiero półtora roku później, niniejsze zaś jest jego krajową reedycją z 1995 r. Autorem projektu graficznego był Marek Szczęsny.

Kultura i jej krąg 1946 - 1986. Katalog wystawy z okazji czterdziestolecia Instytutu Literackiego, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995.

 

„Kultura"- narodziny pisma
Pobierz materiał [PDF]

W 2017 r. minęło 70. lat od ukazania się w Rzymie pierwszego numeru „Kultury". Rocznicę uświetniliśmy wydaniem - wspólnie z Instytutem Książki - reprintu tego bardzo rzadkiego zeszytu. Reprodukcji towarzyszą różne, po części niepublikowane wcześniej materiały z naszego archiwum i trzy teksty poświęcone okolicznościom powstania miesięcznika. Ich autorami są: Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz i Marek Żebrowski (który jest też redaktorem całości). Książkę zaprojektował Krzysztof Rumowski. W 2018 r. tom był nominowany do Nagrody im. Jana Długosza.

„Kultura" - narodziny pisma, nakład 500 egz. w tym 100 numerowanych. wyd. Instytut Literacki Kultura i Instytut Książki, Paryż - Kraków 2017.

Reprint teki redakcyjnej „Kultury”, numer 9 z 1969 r.
Pobierz materiał [PDF]

Każdy numer „Kultury” miał w redakcji swą teczkę. Przechowywano w niej oryginały tekstów nadesłanych przez autorów. Redaktor Giedroyc składał je w archiwum. Jedną z takich tek, numeru 9 z 1969 r., zawierającą m.in. rękopisy Czesława Miłosza i K. A. Jeleńskiego postanowiliśmy z okazji  20. rocznicy zamknięcia „Kultury” reprodukować.Pomysłodawcami wydawnictwa są Rafał Habielski (wraz z Iwoną Hofman napisali wprowadzenie) i Andrzej Peciak. Książkę zaprojektował Krzysztof Rumowski.

Tom ukazał się wspólnym wysiłkiem Instytutu Książki, Instytutu Literackiego w Paryżu i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu przy Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ze znaczącym wsparciem finansowym Iwony Hofman. Nakład 300 egz. Kraków, Paryż, Lublin 2020.

Robert Kostrzewa - „Between East and West: Writings from Kultura”
Pobierz materiał [PDF]

The second American anthology of texts from "Kultura". The texts were collected by Robert Kostrzewa - they were published in the monthly "Kultura" between 1970 and 1989.

The volume contains articles by Juliusz Mieroszewski, Jan Józef Lipski, Czesław Miłosz, Leopold Tyrmand, Leszek Kołakowski, Michał Heller, Sławomir Mrożek, Gustaw Herling-Grudziński and Ryszard Kukliński. The anthology was critically acclaimed. Reviews were published for example in "The New York Times", "The New York Times Book Review", and "The New York Review of Books".

"Between East and West: Writings from Kultura", ed. New York, Wang & Hill 1990. The author allowed us to share this work.

 
 

NA -

 

Wojciech Karpiński - 120 dni „Kultury”
Pobierz materiał [PDF]
Plik: W.Karpinski_120-dni-kultury.mobi
Plik: W.Karpinski_120-dni-kultury.epub

„Na początku roku 2020 na świecie wybuchła pandemia koronawirusa. Zastosowano przeciw niej blokadę na nieznaną w dziejach skalę: zatrzaśnięto granice państw, wstrzymano międzynarodową komunikację lotniczą i kolejową, miliardy ludzi zatrzymano w domach, zamknięto kościoły, przychodnie lekarskie, biblioteki, muzea, teatry, księgarnie, restauracje, kawiarnie. Równolegle nastąpiła intensyfikacja komunikacji wirtualnej. Dzięki komputerom, telefonom komórkowym można było uzyskać konsultację lekarską, obejrzeć spektakl operowy, porozmawiać z przyjaciółmi ponad szlabanami granic. W tej sytuacji spróbowałem podzielić się z innymi tym, co jest mi szczególnie bliskie i cenne. Postanowiłem wykorzystać fakt, że na Portalu Kultura Paryska można, nie wychodząc z domu, przeczytać wszystkie numery „Kultury”. Lektura tego pisma i dzieł „pisarzy zbójeckich” była najważniejszą przygodą duchową mojej młodości i do dzisiaj stanowi wydarzenie formujące o zasadniczym znaczeniu. Zaplanowałem serial o „Kulturze”: na facebooku Instytutu Literackiego codziennie zamieszczać będę wpis prezentujący ważne dla mnie teksty z paryskiego miesięcznika. Ułożyłem materiał w tygodniowe cykle tematyczne. Wyszło mi 17 tygodni (co daje 119 dni) plus jeden dzień zamykający serial, czyli „120 dni Kultury” (erudyta powie, że to o 20 opowieści więcej niż w Dekameronie Boccaccia i dokładnie tyle dni, co w dziele francuskiego markiza — ale buchalteria ma tu niewiele do rzeczy). O takiej antologii marzyłem od lat. Pandemia ukazała mi potrzebę i możliwość szybkiej realizacji tych planów..." (ze wstępu Autora, pisane w lipcu 2020 r.)

W książce znajdują się linki do oryginalnych, omawianych tekstów z paryskiej „Kultury” (korzystanie z nich wymaga obsługi plików PDF) Redakcja: Mikołaj Nowak-Rogoziński. Tom dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.

Seria Archiwum Kultury

Seria Archiwum KULTURY jest ostatnim projektem edytorskim Jerzego Giedroycia.
W latach 1993-2012 seria ukazywała się nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Od 2014 r. ukazuje się staraniem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską i wydawnictwa Więź. Kuratorem serii jest Piotr Kłoczowski. Poniżej spis wszystkich tomów.
Więcej książek o twórcach skupionych wokół paryskiej Kultury na stronie Wydawnictwa Więź

1. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Kowalczyk, Warszawa 1993
2. Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce
Opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian, Warszawa 1994, wydanie 2 uzupełnione: Warszawa 1999
3. Jerzy Giedroyc, Konstanty A. Jeleński LISTY 1950-1987
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Wojciech Karpiński, Warszawa 1995
4. Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski LISTY 1946-1961
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Jan Zieliński, Warszawa 1997
5. Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski LISTY 1946-1969
Część pierwsza i druga. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1998
6. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1949-1956
Część pierwsza i druga. Wybrał i wstępem poprzedził Krzysztof Pomian. Przypisami i indeksami opatrzyli Jacek Krawczyk i Krzysztof Pomian. Szkicem o Mieroszewskich i Mieroszewskim uzupełnił Piotr Wandycz, Warszawa 1999
7. Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz LISTY 1945-1963
Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Aleksandra Ziółkowska-Boehm. Przypisy opracowali Aleksandra Ziółkowska--Boehm i Jacek Krawczyk, Warszawa 2000
8. Jerzy Giedroyc EMIGRACJA UKRAIŃSKA. LISTY 1950-1982
Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Listy autorów ukraińskich przełożyła Ola Hnatiuk, Warszawa 2004
9. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej S. Kowalczyk, Warszawa 2006, wydanie 2 rozszerzone.
10. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1952-1963
Opracował i wstępem opatrzył Marek Kornat, Warszawa 2008
11. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1964-1972
Opracował Marek Kornat, Warszawa 2011
12. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1973-2000
Opracował Marek Kornat, Warszawa 2012

Nakładem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Towarzystwa „WIĘŹ" ukazały się tomy:

13. Jerzy Giedroyc, Jewhen Małaniuk LISTY 1948-1963
Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Halyna Dubyk, Warszawa 2014
14. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki LISTY 1946-1968
Część pierwsza i druga. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski Warszawa 2014
15. Jerzy Giedroyc, Jan Józef Lipski LISTY 1957-1991
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Garbal, Warszawa 2015
16. Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski LISTY 1957-2000
Wstępem poprzedził Paweł Kłoczowski. Opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko
Warszawa 2016

17. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1957-1975
Część pierwsza, druga i trzecia. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski
Warszawa 2016

18. Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki LISTY 1959-1982
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Marek Kornat, Warszawa 2017
19. Jerzy Giedroyc, Józef Wittlin, LISTY 1947-1976
Opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Rafał Habielski i Paweł Kądziela
Warszawa 2017

20. Jerzy Giedroyc, Czesław Straszewicz, LISTY 1946-1962
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Urbanowski, Warszawa 2018
21. Jerzy Giedroyc, Wacław A. Zbyszewski, LISTY 1939-1984
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski, Warszawa 2018
22. Jerzy Giedroyc, Stefan Kisielewski, LISTY 1946-1991
Wstęp Adam Michnik, opracował i przypisami opatrzył Łukasz Garbal, posłowie Rafał Habielski, Warszawa 2020
23. Jerzy Giedroyc, Stanisław Vincenz, LISTY 1946-1969
Opracowanie, wstęp i przypisy Rafał Habielski, Warszawa 2021
24. Jerzy Giedroyc, Józef Łobodowski, LISTY 1947-1988
Opracowanie, wstęp i przypisy Bogumiła Berdychowska. Wydano wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2022


 

 

Katalog biblioteczki