Biblioteczka

Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Marek Żebrowski: Dzieje sporu - „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 1947 - 1956
Pobierz materiał [PDF]

Dzieje sporu - „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 1947-1956, to nieco zmieniona wersja pracy doktorskiej autora. M. Żebrowski obronił ją w 2006 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej tematem jest analiza różnic w widzeniu polityki przez emigrację zwaną londyńską i Jerzego Giedroycia oraz jego współpracowników.
Tom ukazał się nakładem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Warszawa 2007.

Książkę udostępniamy w ramach projektu Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Józef Czapski: Życie i dzieło. Materiały z sesji zorganizowanej w Lublinie w dniach 26-28 maja 1993 r.

W dniach 26-29 maja 1993 r. odbył się w Lublinie cykl spotkań poświęconych zmarłemu w styczniu tego roku Józefowi Czapskiemu. Broszura zawiera niektóre referaty i fragmenty dyskusji. Organizatorami wydarzenia były: Teatr NN (Centrum Kultury w Lublinie), Muzeum Lubelskie - Zamek i Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie. Współpracowały: MDK im. Vetterów, Biblioteka KUL, Biblioteka UMCS i Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Uczestniczyli: A. Bagłajewski, J. Bolewski SJ, T. Chrzanowski, T. Gryglewicz, W. Karpiński, M. Kitowska-Łysiak, M. Komar, E. Kuryluk, D. Kudelska, J. Marciniak, R. Miłek, A. Osęka, W. Panas, J. Przewłocki, M. Sikorowski, B. Toruńczyk, A. Tyszczyk, M. Zagańczyk.

Edward Chuchnowski: „Oddziaływanie paryskiej „Kultury” na środowisko intelektualne Warszawy w latach 1964 - 1969”

Broszura wydana nakładem Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Warszawa 1978. Publikacja została odtajniona decyzją szefa Urzędu Ochrony Państwa w 1997 r. (patrz: andotacja na okładce). Tom pochodzi z Archiwum Instytutu Literackiego.

„Pologne”, biuletyn Andrzeja Bobkowskiego
Pobierz materiał [PDF]

„Pologne” to francuskojęzyczny biuletyn redagowany przez Andrzeja Bobkowskiego, który ukazywał się od czerwca 1946 do czerwca 1949. W ramach współpracy z kierowanym przez Józefa Czapskiego Samodzielnym Wydziałem Kultury i Prasy przy Delegaturze 2. Korpusu do spraw Uzupełnień we Francji (tzw. placówką paryską) Bobkowski zajmował się opracowywaniem informacji na temat sytuacji w Polsce. Biuletyn kolportowano następnie wśród francuskich dziennikarzy i polityków, którzy dzięki temu otrzymywali alternatywne źródło wiadomości, niezależne od komunistycznej propagandy, bardzo intensywnej w powojennej Francji.

Dom „Kultury”. Przewodnik / La Maison „Kultura”. Le Guide
Pobierz materiał [PDF] - wersja polska
Pobierz materiał [PDF] - version française

Przewodnik po domu „Kultury” wydaliśmy w 2020 roku. Jest rozdawany zwiedzającym. Tu można go pobrać w dwu wersjach językowych. Autorem tekstu jest Marek Żebrowski, autorką tłumaczenia jest Anna Ciesielska-Ribard, Pracownia Teren Prywatny opracowała tomik graficznie.

Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie I. © Instytut Literacki Kultura 2020.

Spacery z „Kulturą” / Promenades avec „Kultura”
Pobierz materiał [PDF] - wersja polska
Pobierz materiał [PDF] - version française

Wydanie dwujęzyczne polsko-francuskie:
Leopold Unger: Spacery z „Kulturą” (1.)
Leopold Unger: Promenades avec „Kultura” (2.)

Tekst ukazał się w 126. tomie „Orientalia Lovaniensia Analecta”, dedykowanym Wojciechowi Skalmowskiemu w 2003 roku z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Tłumaczenie na francuski Tomasz Stróżyński, notka na skrzydełku Iwona Hofman, opracowanie graficzne Krzysztof Rumowski.

Wydano w okazji 5. rocznicy śmierci Leopolda Ungera oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Edycja wspólna Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. Kraków – Warszawa 2016.

Katalog biblioteczki