Spis tomów z serii Archiwum Kultury

Archiwum KULTURY jest ostatnim projektem edytorskim Jerzego Giedroycia.
W latach 1993-2012 seria ukazywała się nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Od 2014 r. ukazuje się staraniem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską i wydawnictwa Więź. Kuratorem serii jest Piotr Kłoczowski. Poniżej spis wszystkich tomów.
Więcej książek o twórcach skupionych wokół paryskiej Kultury na stronie Wydawnictwa Więź

1. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Kowalczyk, Warszawa 1993
2. Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce
Opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian, Warszawa 1994, wydanie 2 uzupełnione: Warszawa 1999
3. Jerzy Giedroyc, Konstanty A. Jeleński LISTY 1950-1987
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Wojciech Karpiński, Warszawa 1995
4. Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski LISTY 1946-1961
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Jan Zieliński, Warszawa 1997
5. Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski LISTY 1946-1969
Część pierwsza i druga. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1998
6. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1949-1956
Część pierwsza i druga. Wybrał i wstępem poprzedził Krzysztof Pomian. Przypisami i indeksami opatrzyli Jacek Krawczyk i Krzysztof Pomian. Szkicem o Mieroszewskich i Mieroszewskim uzupełnił Piotr Wandycz, Warszawa 1999
7. Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz LISTY 1945-1963
Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Aleksandra Ziółkowska-Boehm. Przypisy opracowali Aleksandra Ziółkowska--Boehm i Jacek Krawczyk, Warszawa 2000
8. Jerzy Giedroyc EMIGRACJA UKRAIŃSKA. LISTY 1950-1982
Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska. Listy autorów ukraińskich przełożyła Ola Hnatiuk, Warszawa 2004
9. Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej S. Kowalczyk, Warszawa 2006, wydanie 2 rozszerzone.
10. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1952-1963
Opracował i wstępem opatrzył Marek Kornat, Warszawa 2008
11. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1964-1972
Opracował Marek Kornat, Warszawa 2011
12. Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1973-2000
Opracował Marek Kornat, Warszawa 2012

Nakładem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Towarzystwa „WIĘŹ" ukazały się tomy:

13. Jerzy Giedroyc, Jewhen Małaniuk LISTY 1948-1963
Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Halyna Dubyk, Warszawa 2014
14. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki LISTY 1946-1968
Część pierwsza i druga. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski Warszawa 2014
15. Jerzy Giedroyc, Jan Józef Lipski LISTY 1957-1991
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Garbal, Warszawa 2015
16. Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski LISTY 1957-2000
Wstępem poprzedził Paweł Kłoczowski. Opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko
Warszawa 2016

17. Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1957-1975
Część pierwsza, druga i trzecia. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski
Warszawa 2016

18. Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki LISTY 1959-1982
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Marek Kornat, Warszawa 2017
19. Jerzy Giedroyc, Józef Wittlin, LISTY 1947-1976
Opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Rafał Habielski i Paweł Kądziela
Warszawa 2017

20. Jerzy Giedroyc, Czesław Straszewicz, LISTY 1946-1962
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Urbanowski, Warszawa 2018
21. Jerzy Giedroyc, Wacław A. Zbyszewski, LISTY 1939-1984
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski, Warszawa 2018
22. Jerzy Giedroyc, Stefan Kisielewski, LISTY 1946-1991
Wstęp Adam Michnik, opracował i przypisami opatrzył Łukasz Garbal, posłowie Rafał Habielski, Warszawa 2020
23. Jerzy Giedroyc, Stanisław Vincenz, LISTY 1946-1969
Opracowanie, wstęp i przypisy Rafał Habielski, Warszawa 2021
 

 

Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura
Pobierz materiał [PDF]

Znakomity przewodnik w opracowaniu Marii Wrede. Autorka w latach 2009-2015 kierowała projektem porządkowania i tworzenia inwentarza archiwum. Jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich, chcących się zorientować w logice naszych zbiorów.

Tom ukazał się nakładem wydawnictwa Biblioteki Narodowej, Warszawa 2018 r.
Instytut Literacki i Fundacja Kultury Paryskiej dziękują Autorce i Wydawnictwu za zgodę na udostępnienie.

Przed przystankiem Niepodległość
Pobierz materiał [PDF]

Książka Krzysztofa Kopczyńskiego "Przed przystankiem Niepodległość - Paryska Kultura i Kraj w latach 1980-1989".

Biblioteka Więzi (tom 66), Warszawa 1990.
Instytut Literacki i Fundacja Kultury Paryskiej dziękują Autorowi i Wydawnictwu Więź za zgodę na udostępnienie książki. 

Seria „W kręgu paryskiej Kultury”

Rozpoczęta w 2012 r. seria „W kręgu paryskiej Kultury” to wspólne przedsięwzięcie wydawnicze Instytutu Literackiego i Instytutu Książki. Chcemy w niej przypominać ważne teksty z łamów „Kultury” i „Zeszytów Historycznych", oraz  wybitne książki, które wyszły nakładem oficyny, dziś trudne do zdobycia. Teksty dla serii opracowują najlepsi badacze w Polsce.

Serię wymyślił, redaguje i prowadzi Andrzej Peciak - współpracownik Instytutu Literackiego, niezależny wydawca i wieloletni szef Działu Wydawnictw Instytutu Książki. 

Patronat nad serią sprawują:
Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Gdańska
Krzysztof Żuk - Prezydent Lublina

Poniżej spis wszystkich tomów, ktore ukazały się w serii. Z większości można korzystać za darmo.

Juliusz Mieroszewski,
„Listy z Wyspy – ABC polityki Kultury”, Paryż-Kraków 2012
Aleksander Janta-Połczyński,
„Wracam z Polski”, Paryż-Kraków 2013
Zbigniew Brzeziński,
„Agonia komunizmu”, Paryż-Kraków 2014
Jerzy Stempowski,
„Po powodzi- eseje i dzienniki podróży”, Paryż-Kraków 2015
Andrzej Bobkowski,
„Coco de oro”, Paryż-Kraków 2015
Michał Heller,
„Maszyna i śrubki”, Paryż-Kraków 2015
Leo Lipski,
„Powrót”, Paryż-Kraków 2015
Wacław A. Zbyszewski
„Zagubieni romantycy i inni”, Paryż-Kraków 2015
Tomasz Dostatni
„Kościół na łamach paryskiej >Kultury<”, Paryż-Kraków 2015
Stanisław Vincenz
„Po stronie pamięci”, Paryż-Kraków 2016
Bogumiła Berdychowska (opracowanie)
„Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”, Paryż-Kraków 2016
Czesław Straszewicz
„Turyści z bocianich gniazd”, Paryż-Kraków 2016 
Sławomir M. Nowinowski (opracowanie)
„Wspominając ludzi Kultury”, Paryż-Kraków 2016
Iwona Hofman (opracowanie)
Jerzy Giedroyc - Leopold Unger. Korespondencja 1970-2000, Paryż-Kraków 2016
Piotr Mitzner (opracowanie)
- Kultura - Rosja, tom 1 „Literatura rosyjska w kręgu Kultury”, Paryż-Kraków 2016 
- Kultura - Rosja, tom 2.„Kultura i emigracja rosyjska”, Paryż-Kraków 2016

Józef Łobodowski
„Poeta wobec sejsmicznych ruchów historii”, Paryż-Kraków 2017 
Henryk Józewski
„Zamiast pamiętnika”, Paryż-Kraków 2017
Konstanty A. Jeleński
„Zbiegi okoliczności”, Paryż-Kraków 2018
Marek Żebrowski (opracowanie)
Niepodległa na łamach „Kultury”, Paryż-Kraków 2018
Piotr Wandycz
Żaden naród nie wybiera swojej historii”, Paryż-Kraków 2018
Andrzej S. Kowalczyk (opracowanie)
„Kultura" - Litwa. Wspólny wiek dwudziesty, Paryż-Kraków 2019, posłowie Andrzeja S. Kowalczyka
Gábor Lagzi (opracowanie)
„Węgry i my” Antologia tekstów o tematyce węgierskiej w wydawnictwach Instytutu Literackiego, Paryż-Kraków 2020, wstęp Gábora Lagzi.
Juliusz Mieroszewski
„Kroniki angielskie i fragmenty autobiograficzne”, Paryż-Kraków 2020
Basil Kerski (opracowanie),
„Przeciwko wrogości - „Kultura” wobec Niemiec i sąsiedztwa polsko-niemieckiego, Paryż-Kraków 2020, wstęp Basila Kerskiego.

Explorations in Freedom: Prose, Narrative, and Poetry from Kultura (1) & Kultura Essays (2)
Pobierz materiał [PDF]
Pobierz materiał [PDF]

Dwa tomy antologii tekstów z "Kultury" w języku angielskim w wyborze i opracowaniu Leopolda Tyrmanda.
- Explorations in Freedom: Prose, Narrative, and Poetry from Kultura (1)
- Kultura Essays (2)

Wyd. The Free Press, New York in cooperation with: The State University of New York at Albany, Collier-Macmillan Limited London, 1970

Jerzy Giedroyć w 1946 roku
Pobierz materiał [PDF]

Rzym, 1946 rok. Niemcy pokonane, okupowane przez aliantów. Polska w nowych granicach określonych przez Stalina. Europa podzielona w Jałcie na strefy wpływów. Rok zero Europy. Czterdziestoletni Jerzy Giedroyć przebywa w Rzymie. Co robić? Przyszłość kraju i Europy pozostaje nieznana. W klasztorze na Awentynie zaczyna od pisania kilkudzisięciu listów dziennie...

Autor Sławomir M. Nowinowski  jest historykiem dyplomacji, historiografem i profesorem w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniem dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Jest edytorem korespondencji Jerzego Giedroycia.

Sławomir M. Nowinowski, Jerzy Giedroyć w 1946 roku. Biblioteka Mnemosyne pod redakcją Piotra Kłoczowskiego, wyd. wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018.
Instytut Literacki i Fundacja Kultury Paryskiej dziękują Autorowi i Wydawcy za zgodę na udostępnienie książki.