Powrót do menu głównego
Zdjęcie
Henryk Giedroyc's room. Zofia Hertz, Henryk Giedroyc, Jerzy Giedroyc. Maisons-Laffitte, 1965. / Sygn. FIL00058
© INSTYTUT LITERACKI

JERZY GIEDROYC

Piszą o Jerzym GiedroyciuPoniżej w miarę kompletny spis najważniejszych książek i niektórych artykułów (dostepnych on-line) poświęconych Jerzemu Giedroyciowi i historii Instytutu Literackiego. Uwaga, spisy m.in. tomów korespondencji, wznowień oraz niektóre książki do pobrania, można znaleźć w zakładce BIBLIOTECZKA

Jerzy Giedroyc, Ze wspomnień nienapisanych (Dwa spotkania) 
„Zeszyty Historyczne” 1984, nr 70

Andrzej S. Kowalczyk, Jerzy Giedroyc w Bukareszcie (1939-1940) 
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 136

Małgorzata Ptasińska, Rzymskie lata Instytutu Literackiego 
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 137

Małgorzata Ptasińska, Czapski - Anders - Giedroyc. Trzy listy w sprawie Janty
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 138

Marek Kornat, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem 
„Zeszyty Historyczne” 2004, nr 150

Marek Żebrowski, Bukareszt – w ambasadzie 
„Zeszyty Historyczne” 2010, nr 171
 

Ewa Berberyusz, Książę z Maisons-Laffitte, Warszawa 2000

Iza Chruślińska, Była raz „Kultura”... Rozmowy z Zofią Hertz, Lublin 2003 (II wyd. popr.)

Józef Czapski, Świat w moich oczach. Rozmowy przeprowadził Piotr Kłoczowski, Ząbki-Paryż 2001

Andrzej Friszke, Życie Polityczne Emigracji, Warszawa 1999

Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowie Krzysztof Pomian, Warszawa 1996

Jerzy Giedroyc, Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa”. Fragment rozmowy z Mirosławem A. Supruniukiem, w: „Archiwum emigracji”, z. 3 Toruń 2000

Jerzy Giedroyc, Aleksander Janta-Połczyński, Korespondencja 1947-1974, wybór i oprac. Paweł Kądziela, 
Warszawa 2009

Hanna Maria Giza, Ostatnie lato w Maisons-LaffitteWrocław 2007

Pierre Grémion, Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury (1950-1975), Warszawa 2004

Magdalena Grochowska, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu. Warszawa 2009

Rafał Habielski, Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do „Kultury”, Warszawa 2007

Rafał Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999

Rafał Habielski, Jerzy Jaruzelski, Zamiary. Przestrogi. Nadzieje. Wybór publicystyki. „Bunt Młodych” – „Polityka” 1931-1939, Lublin 2008

Zygmunt Hertz, Listy do Czesława Miłosza, Paryż 1992

Konstanty A. Jeleński, „Kultura”: Polska na wygnaniu, Warszawa 2005

Jagoda Jędrychowska (K. Kijowska), Widzieć Polskę z oddaleniaParyż 1988

Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk, Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, Lublin 2001

Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz, Marek Żebrowski. Kultura - narodziny pisma. Paryż-Kraków 2017 

Krzysztof Kopczyński, Przed przystankiem Niepodległość, Warszawa 1990

Janusz Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Ewolucja myśli politycznej w latach 1947-1980, Sztokholm 1998 (I wyd.)

Stefania Kossowska, Przyjaciele i znajomiToruń 1998

Andrzej S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”, Wrocław 1999

Andrzej S. Kowalczyk, Od Bukaresztu do Laffittów. Jerzego Giedroycia Rzeczpospolita epistolarna, Sejny 2006

Andrzej S. Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim. Warszawa 2014 

Marcin Król, Style politycznego myśleniaParyż 1979

Paweł Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999

Stanisław Mancewicz, To tylko zabawa. Henryk Giedroyć - fotografie z Maisons-Laffitte i okolic.  (wydanie drukowane i elektroniczne) Kraków-Maisons-Laffitte 2020   

Andrzej Mencwel, Przedwiośnie czy potop, Warszawa 1997

Juliusz Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, wybór, oprac. i wstęp Rafał Habielski, Lublin 1997

Kajetan Morawski, Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim, Poznań 1998

Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952-1998, wybór i oprac. Dobrosława Platt, Wrocław 2001

Sławomir M. Nowinowski Jerzy Giedroyc w 1946 roku. Gdańsk 2018 

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, W poszukiwaniu innej historii. Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii. Łódź-Paryż 2015  

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, "Mam na Pana nowy zamach..." Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii. Łódź-Paryż 2019

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000

Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Z dziejów Biblioteki „Kultury”: 1946-1966, Warszawa 2006

Jerzy Stempowski, Od Berdyczowa do LafitówWołowiec 2001

Mirosław A. Supruniuk, Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, Toruń 2011

Leszek Szaruga, Przestrzeń spotkania. Eseje o „Kulturze” paryskiejLublin 2001

Barbara Toruńczyk, Rozmowy w Maisons-Laffitte, 1981, Warszawa 2006

Mikołaj Tyrchan, Paryska „Kultura” wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989)Poznań 2011

Leopold Unger, Intruz, Warszawa 2001

Marek Żebrowski, Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956, Warszawa 2007

Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Kraków 2013

„Anty-Kultura”, (opr. L. Unger), Warszawa 1992

Jerzy Giedroyc, Redaktor – Polityk – Człowiek, zebrał Krzysztof Pomian, Lublin 2001

„Kultura” i jej krąg. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego, Paryż 1987

O „Kulturze”. Wspomnienia i opinie, oprac. Grażyna i Krzysztof Pomianowie, (b.m.w.), PoMOST 1988

Polska idea imperialna, Wydawnictwo „Polityki”, Warszawa 1938

Spotkania z paryską „Kulturą”, red. Zdzisław Kudelski, Warszawa 1995

Wizja Polski na łamach „Kultury”1947-1976, t. I-II, oprac. i wstęp Grażyna Pomian, Lublin 1999

Dodatek w „Tygodniku Powszechnym” poświęcony Jerzemu Giedroyciowi, Kraków 2000 (dostęp sprawdzony w kwietniu 2021 r.)

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony