Jerzy Niezbrzycki. Fot. Internet / Sygn. sm00217
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


JERZY NIEZBRZYCKI


Jako Ryszard Wraga:
 
Piłsudski a Rosja
„Kultura” 1947, nr 2-3
 
Książki o Rosji
„Kultura” 1948, nr 8
 
Pacyfikacja polskiego komunizmu
„Kultura” 1949, nr 9/26
 
Sojusz dwóch rewolucji
„Kultura” 1950, nr 4/30
 
Sprawy sowieckie (I)
„Kultura” 1950, nr 9/35
 
Sprawy sowieckie (dok.)
„Kultura” 1950, nr 11/37