Zdjęcie
Jacek Krawczyk. Maisons Laffitte 2009 r. / Sygn. sm00456
FOT. TOMASZ ŁABĘDŹ

Powiązane postacie:

Biografia


Jacek Krawczyk

Pracownik
ur. w 1954 r.
Pseudonim: Jacek Krawczyk

Pracownik Instytutu Literackiego , archiwista, bibliotekarz.
Studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozostał we Francji, pracował w paryskim Komitecie „Solidarności”. W Instytucie Literackim zatrudniony w latach 1985-2009. W 1995 r. otrzymał Nagrodę Przyjaźni i Współpracy „Kultury”. W latach 2003-2009 był redaktorem pisma „Zeszyty Historyczne”. W czasie gdy pełnił funkcję redaktora w 2009 r. w dowodzie uznania za wkład w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej uhonorował zespół redakcyjny kwartalnika „Zeszyty Historyczne” nagrodą „Kustosza Pamięci Narodowej” im. Grzegorza Jakubowskiego.
 
Wybrane publikacje:
  • Bibliografia : „Zeszyty Historyczne” 1-110 (1962-1994) (współautor, 1995);
  • Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa: przyznane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Warszawski, (współredaktor, 1999);
  • Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, Listy 1949-1956, t. 1-2 (współredaktor, 1999); 
  • Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz, Listy 1945-1963, (współredaktor 2000);
  • Bibliografia prac Krzysztofa Pomiana, 1953–2015 [w:] Wśród ludzi, rzeczy i znaków. Krzysztofowi Pomianowi w darze (2000).

Bibliografia
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony