Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


ZENOWIUSZ PONARSKI


O tym, który wydał kapitana Jakubiańca
„Zeszyty Historyczne” 1995, nr 112

Za kulisami wielkiej polityki
„Zeszyty Historyczne” 2000, nr 131

Sowiecki agent o wystąpieniu Petera Kleista w maju 1939 r. w Warszawie
„Zeszyty Historyczne” 2001, nr 135