Notatnik Józefa Czapskiego ze Starobielska / Sygn. sm00181 / © Instytut Literacki

Wspomnienia starobielskie – maszynopis


JÓZEF CZAPSKI


W Archiwum Instytutu Literackiego zachowała się kopia maszynopisu „Wspomnień starobielskich” Józefa Czapskiego.

 

Plik do pobrania: Wspomnienia starobielskie.pdf