Władysław Bartoszewski, portret na awersie broszury dotyczącej nagrody uzyskanej podczas Targów Książki we Frankfurcie. / Sygn. FIL01721
Korespondenci (2)
Jerzy Giedroyc
Wojciech Karpiński

Władysław Bartoszewski / Jerzy Giedroyc