To, co jest wieczne: płomienna wiara. Na marginesie nowego wydania „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego”

Gazeta Polska (Środkowy Wschód) 03.10.1946 sygnatura: 1946_012

Uwagi nad aktualnością rzymskiego wydania (Instytut Literacki) „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego”, podkreślające problemy związane z masową powojenną emigracją i powtarzalnością polskiego losu.