Kultura 1985/01/448 - 02/449

Kultura 1985/03/450

Kultura 1985/04/451

Kultura 1985/05/452

Kultura 1985/07/454 - 08/455

Kultura 1985/09/456

Kultura 1985/10/457

Zeszyty Historyczne 72/1985

Zeszyty Historyczne 74/1985

Adam Michnik

Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne.

Próba analizy problemu honoru we współczesnej literaturze polskiej ilustrowana fragmentami utworów Herberta, Malewskiej, Miłosza, Szczepańskiego i Elzenberga.

Jan Mur

Dziennik internowanego. (Grudzień 1981 – grudzień 1982)

Publikowany pod pseudonimem dziennik dwóch działaczy – Andrzeja Drzycimskiego i Adama Kinaszewskiego – opisujący życie internowanych podczas stanu wojennego.

Czesław Miłosz

Zaczynając od moich ulic. (Dzieła zbiorowe, tom XII)

Zbiór esejów poświęconych głównie literaturze ważnej dla Miłosza, częściowo publikowanych wcześniej na łamach „Kultury”.

Wiktoria Kraśniewska
Barbara Skarga

Po wyzwoleniu... (1944–1956)

Wspomnienia Barbary Skargi (pseud. Wiktoria Kraśniewska) z dwunastu lat w łagrach. Świadectwo obozowego życia, któremu towarzyszy refleksja na temat natury ludzkiej.

Wojciech Giełżyński

Budowanie Niepodległej

Autor prezentuje szereg koncepcji tworzenia państwowości polskiej od technik konspiracyjnych przez opisy nurtów myśli politycznej, po sytuację kraju u progu niepodległości.

Ewa Maria Ślaska

Dochodzenie

Powieść kryminalna, której akcja została sprowadzona realiów początków lat osiemdziesiątych, tocząca się zaraz po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)