Sygn.
Korespondenci (2)
Jerzy Giedroyc
Zofia Hertz

Mieczysław Grydzewski / Jerzy Giedroyc