Powrót do menu głównego

Kolekcja wycinków prasowych

Zaraz po powstaniu Instytutu Literackiego i ukazaniu się pierwszych publikacji, Jerzy Giedroyc zaczął gromadzić wycinki prasowe i wszelkie druki, w tym w obcych językach, dotyczące „Kultury” i kręgu związanych z nią ludzi. Redaktor traktował swą kolekcję z pieczołowitością, ciekawiące go artykuły sam wycinał, wciąż też prosił znajomych o przysyłanie mu najdrobniejszych wzmianek o Instytucie. Co roku wycinki wędrowały do introligatora, były naklejane na karty, opisywane i oprawiane. Powstał w ten sposób zbiór dla badaczy i pasjonatów bezcenny, unikatowy i niemal kompletny – to 143 tomy, zawierające 23.085 pozycji. Kolekcję rozpoczyna artykuł z 2 lipca 1946 r., zamieszczony w „Dzienniku Żołnierza AWP” – gazecie Armii Polskiej na Wschodzie, kończą zaś strony z „Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939” wydanego w Lublinie w roku 2000.

By korzystać z kolekcji trzeba najpierw WYBRAĆ ROK , można też obejrzeć „w oryginale” pierwsze roczniki.
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony