Zdjęcie
Henryk Giedroyc's room. Zofia Hertz, Henryk Giedroyc, Jerzy Giedroyc. Maisons-Laffitte, 1965. / Sygn. FIL00058
© INSTYTUT LITERACKI

LaureaciNagrody literackie „Kultury”

1954   Marian Pankowski Smagła swoboda
1955   Andrzej Chciuk Smutny uśmiech
           Leo Lipski-Lipschütz  Dzień i noc

1956   nie przyznano
1957   Czesław Miłosz Traktat poetycki
1957   Marek Hłasko Cmentarze (Krajowa Nagroda „Kultury”)
1958   Gustaw Herling-Grudziński Wieża
1958   nie przyznano Krajowej Nagrody „Kultury”
1959   Halszka Guilley-Chmielowska  Spotkania na galerii
1960   Witold Gombrowicz Pornografia
1961   Józef Łobodowski za całokształt twórczości
1961   Jerzy Stempowski nagroda za najlepszy esej
            ufundowana przez Izabellę Neyman
1962   Zygmunt Haupt  Pierścień z papieru
1963   Teodor Parnicki za całokształt twórczości
1964   Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości poetyckiej
           i wybór wierszy

1965   nie przyznano
1966   nie przyznano
1967   Lidia i Adam Ciołkoszowie  Zarys dziejów socjalizmu polskiego
           Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego
           Jerzy Stempowski za całokształt twórczości z okazji 20. lecia „Kultury”

 

Nagroda plastyczna „Kultury”

1956   Stanisław Grabowski
1957   Zygmunt Turkiewicz
1957   Alina Ślesińska
1958   Józef Czapski
1959   Mieczysław Janikowski
1960   Konstanty Brandel
1961   Jan Ekiert
1962   Rafał Malczewski
1963   Marek Żuławski
1964   Marian Kościałkowski


Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza

1979 – Czesław Miłosz za przekład Księgi Psalmów
1980 – Józef Mackiewicz (LdR, odmowa przyjęcia nagrody, „Kultura” 3/402, s. 147)
1981 – Konstanty A. Jeleński
1982 – Marian Brandys
1983 – Maria Danilewicz Zielińska
1984 – Włodzimierz Odojewski
1985 – Zofia Romanowiczowa
1986 – Jarosław Marek Rymkiewicz
1987 – Renata Gorczyńska
1988 – Wojciech Skalmowski [pseud. Maciej Broński]
1989 – Wojciech Karpiński za całokształt twórczości
1990 – Tomasz Jastrun [pseud. Witold Charłamp]
1991 – Włodzimierz Bolecki [pseud. Jerzy Malewski]
1992 – Stefania Kossowska
1993 – Adam Zagajewski
1994 – nie przyznano
1995 – Tymon Terlecki
1996 – nie przyznano
1997 – Mariusz Wilk
1998 – Leszek Szaruga
1999 – Tadeusz Różewicz


Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego

1979 – Kazimierz Okulicz za całokształt twórczości
1980 – Wiktor Sukiennicki za całokształt twórczości
1981 – Zdzisław Najder [pseud. Socjusz]
1982 – Tadeusz Mazowiecki
1983 – Tadeusz Chrzanowski [pseud. Józef Szrett]
1984 – Leopold Unger
1985 – Krzysztof Pomian
1986 – Andrzej Osęka [pseud. Paweł Morga]
1987 – Jakub Karpiński
1988 – Stanisław Swianiewicz
1989 – Michał Heller [pseud. Adam Kruczek]
1990 – Lidia Ciołkoszowa i Wojciech Wasiutyński
1991 – Tadeusz Wyrwa
1992 – Karol Modzelewski
1993 – Krzysztof Wolicki
1994 – nie przyznano
1995 – Andrzej Paczkowski
1996 – nie przyznano
1997 – Jerzy Pomianowski
1998 – Andrzej Micewski
1999 – Andrzej Koraszewski


Nagroda przyjaźni i współpracy

1980 – Benedykt Heydnekorn i Norbert Żaba
1982 – Andrzej J. Chalecki
1983 – Zbigniew Byrski i Bohdan Osadczuk
1984 – Mirosław Chojecki
1985 – Jerzy Boniecki
1986 – nie przyznano
1987 – Jan Chodakowski
1988 – bezimiennie [otrzymała Maria Podhorska]
1989 – nie przyznano
1990 – nie przyznano
1991 – nie przyznano
1992 – Wojciech Sikora
1993 – Kazimierz Romanowicz
1994 – nie przyznano
1995 – Jacek Krawczyk
1996 – nie przyznano
1997 – Wojciech Sikora (ponownie)
1998 – Henryk Ratajczak
1999 – Grażyna Pomian


Nagroda przyjaźni

1981 – Zygmunt Kallenbach


Inne nagrody

1968 – Redakcja Literarni Listy w wysokości 5 tys. FF.
1971 – Kazimiera Iłłakowiczówna za całokształt twórczości w przededniu 80. urodzin.
1972 – Juliusz Mieroszewski za całokształt twórczości z okazji 25. lecia „Kultury”
1977 – Nagrody z okazji 30. lecia „Kultury” w wysokości 2 tys. FF:
Stanisław Barańczak za tom wierszy Ja wiem, że to niesłuszne
Maciej Broński [właśc: Wojciech Skalmowski] za eseistykę literacką
Zbigniew Byrski za eseje o tematyce amerykańskiej
Maria Danilewicz Zielińska za działalność kulturalna i literacką
Adam Kruczek [właśc: Michał Heller] za artykuły o ZSSR publikowane w „Kulturze”
Marek Tarniewski [właśc: Jakub Karpiński] za książki - Ewolucja czy rewolucja i Krótkie spięcie - wydane w „Bibliotece Kultury”
Bolesław Sulik za artykuły drukowane w „Kulturze” i za książkę o rzeczywistości PRL, która ukaże się w „Bibliotece Kultury”
Leopold Unger [pseud. Brukselczyk] za felietony polityczne publikowane w „Kulturze” i prasie zagranicznej.
1979 – Jednorazowa nagroda Instytutu Literackiego z okazji 50. numeru „Zeszytów Historycznych” w wysokości 4 tys. FF:
Jan M. Ciechanowski autor Powstania Warszawskiego
Janusz K. Zawodny za książki – Heath In the Forest oraz Nothing but honour
Andrzej Micewski nagrodę otrzymał jako historyk krajowy in pectore za dorobek naukowy.

 

1954   Marian Pankowski Smagła swoboda
1955   Andrzej Chciuk Smutny uśmiech
           Leo Lipski-Lipschütz  Dzień i noc

1956   nie przyznano
1957   Czesław Miłosz Traktat poetycki
1957   Marek Hłasko Cmentarze (Krajowa Nagroda „Kultury”)
1958   Gustaw Herling-Grudziński Wieża
1958   nie przyznano Krajowej Nagrody „Kultury”
1959   Halszka Guilley-Chmielowska  Spotkania na galerii
1960   Witold Gombrowicz Pornografia
1961   Józef Łobodowski za całokształt twórczości
1961   Jerzy Stempowski nagroda za najlepszy esej
            ufundowana przez Izabellę Neyman
1962   Zygmunt Haupt  Pierścień z papieru
1963   Teodor Parnicki za całokształt twórczości
1964   Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości poetyckiej
           i wybór wierszy

1965   nie przyznano
1966   nie przyznano
1967   Lidia i Adam Ciołkoszowie  Zarys dziejów socjalizmu polskiego
           Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego
           Jerzy Stempowski za całokształt twórczości z okazji 20. lecia „Kultury”

 

Nagroda plastyczna „Kultury”

1956   Stanisław Grabowski
1957   Zygmunt Turkiewicz
1957   Alina Ślesińska
1958   Józef Czapski
1959   Mieczysław Janikowski
1960   Konstanty Brandel
1961   Jan Ekiert
1962   Rafał Malczewski
1963   Marek Żuławski
1964   Marian Kościałkowski


Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza

1979 – Czesław Miłosz za przekład Księgi Psalmów
1980 – Józef Mackiewicz (LdR, odmowa przyjęcia nagrody, „Kultura” 3/402, s. 147)
1981 – Konstanty A. Jeleński
1982 – Marian Brandys
1983 – Maria Danilewicz Zielińska
1984 – Włodzimierz Odojewski
1985 – Zofia Romanowiczowa
1986 – Jarosław Marek Rymkiewicz
1987 – Renata Gorczyńska
1988 – Wojciech Skalmowski [pseud. Maciej Broński]
1989 – Wojciech Karpiński za całokształt twórczości
1990 – Tomasz Jastrun [pseud. Witold Charłamp]
1991 – Włodzimierz Bolecki [pseud. Jerzy Malewski]
1992 – Stefania Kossowska
1993 – Adam Zagajewski
1994 – nie przyznano
1995 – Tymon Terlecki
1996 – nie przyznano
1997 – Mariusz Wilk
1998 – Leszek Szaruga
1999 – Tadeusz Różewicz


Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego

1979 – Kazimierz Okulicz za całokształt twórczości
1980 – Wiktor Sukiennicki za całokształt twórczości
1981 – Zdzisław Najder [pseud. Socjusz]
1982 – Tadeusz Mazowiecki
1983 – Tadeusz Chrzanowski [pseud. Józef Szrett]
1984 – Leopold Unger
1985 – Krzysztof Pomian
1986 – Andrzej Osęka [pseud. Paweł Morga]
1987 – Jakub Karpiński
1988 – Stanisław Swianiewicz
1989 – Michał Heller [pseud. Adam Kruczek]
1990 – Lidia Ciołkoszowa i Wojciech Wasiutyński
1991 – Tadeusz Wyrwa
1992 – Karol Modzelewski
1993 – Krzysztof Wolicki
1994 – nie przyznano
1995 – Andrzej Paczkowski
1996 – nie przyznano
1997 – Jerzy Pomianowski
1998 – Andrzej Micewski
1999 – Andrzej Koraszewski


Nagroda przyjaźni i współpracy

1980 – Benedykt Heydnekorn i Norbert Żaba
1982 – Andrzej J. Chalecki
1983 – Zbigniew Byrski i Bohdan Osadczuk
1984 – Mirosław Chojecki
1985 – Jerzy Boniecki
1986 – nie przyznano
1987 – Jan Chodakowski
1988 – bezimiennie [otrzymała Maria Podhorska]
1989 – nie przyznano
1990 – nie przyznano
1991 – nie przyznano
1992 – Wojciech Sikora
1993 – Kazimierz Romanowicz
1994 – nie przyznano
1995 – Jacek Krawczyk
1996 – nie przyznano
1997 – Wojciech Sikora (ponownie)
1998 – Henryk Ratajczak
1999 – Grażyna Pomian


Nagroda przyjaźni

1981 – Zygmunt Kallenbach


Inne nagrody

1968 – Redakcja Literarni Listy w wysokości 5 tys. FF.
1971 – Kazimiera Iłłakowiczówna za całokształt twórczości w przededniu 80. urodzin.
1972 – Juliusz Mieroszewski za całokształt twórczości z okazji 25. lecia „Kultury”
1977 – Nagrody z okazji 30. lecia „Kultury” w wysokości 2 tys. FF:
Stanisław Barańczak za tom wierszy Ja wiem, że to niesłuszne
Maciej Broński [właśc: Wojciech Skalmowski] za eseistykę literacką
Zbigniew Byrski za eseje o tematyce amerykańskiej
Maria Danilewicz Zielińska za działalność kulturalna i literacką
Adam Kruczek [właśc: Michał Heller] za artykuły o ZSSR publikowane w „Kulturze”
Marek Tarniewski [właśc: Jakub Karpiński] za książki - Ewolucja czy rewolucja i Krótkie spięcie - wydane w „Bibliotece Kultury”
Bolesław Sulik za artykuły drukowane w „Kulturze” i za książkę o rzeczywistości PRL, która ukaże się w „Bibliotece Kultury”
Leopold Unger [pseud. Brukselczyk] za felietony polityczne publikowane w „Kulturze” i prasie zagranicznej.
1979 – Jednorazowa nagroda Instytutu Literackiego z okazji 50. numeru „Zeszytów Historycznych” w wysokości 4 tys. FF:
Jan M. Ciechanowski autor Powstania Warszawskiego
Janusz K. Zawodny za książki – Heath In the Forest oraz Nothing but honour
Andrzej Micewski nagrodę otrzymał jako historyk krajowy in pectore za dorobek naukowy.

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony