Zdjęcie
Pokój Henryka Giedroycia. Zofia Hertz, Henryk Giedroyc, Jerzy Giedroyc. Maisons-Laffitte, 1965. / Sygn. FIL00058
© INSTYTUT LITERACKI

Laureaci nagród „Kultury”Nagrody literackie „Kultury”

1954 – Marian Pankowski Smagła swoboda
1955 – Andrzej Chciuk Smutny uśmiech
           Leo Lipski-Lipschütz  Dzień i noc

1956 – nie przyznano
1957 – Czesław Miłosz Traktat poetycki
1957 – Marek Hłasko Cmentarze (Krajowa Nagroda „Kultury”)
1958 – Gustaw Herling-Grudziński Wieża
1958 – nie przyznano Krajowej Nagrody „Kultury”
1959  Halszka Guilley-Chmielowska  Spotkania na galerii
1960 – Witold Gombrowicz Pornografia
1961 – Józef Łobodowski za całokształt twórczości
1961 – Jerzy Stempowski nagroda za najlepszy esej
            ufundowana przez Izabellę Neyman

1962 – Zygmunt Haupt  Pierścień z papieru
1963  Teodor Parnicki za całokształt twórczości
1964 Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości poetyckiej
           i wybór wierszy

1965 – nie przyznano
1966 – nie przyznano
1967 – Lidia i Adam Ciołkoszowie  Zarys dziejów socjalizmu polskiego
           Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego
           Jerzy Stempowski za całokształt twórczości z okazji 20. lecia „Kultury”


Nagroda plastyczna „Kultury”

1956 – Stanisław Grabowski
1957 – Zygmunt Turkiewicz
           Alina Ślesińska
1958 Józef Czapski
1959 Mieczysław Janikowski
1960 Konstanty Brandel
1961 – Jan Ekiert
1962 – Rafał Malczewski
1963 Marek Żuławski
1964 – Marian Kościałkowski


Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza

1979 Czesław Miłosz za przekład Księgi Psalmów
1980 Józef Mackiewicz (LdR, odmowa przyjęcia nagrody, „Kultura” 3/402, s. 147)
1981 Konstanty A. Jeleński
1982 Marian Brandys
1983 Maria Danilewicz Zielińska
1984 Włodzimierz Odojewski
1985 Zofia Romanowiczowa
1986 Jarosław Marek Rymkiewicz
1987 Renata Gorczyńska
1988 Wojciech Skalmowski [pseud. Maciej Broński]
1989 Wojciech Karpiński za całokształt twórczości
1990 Tomasz Jastrun [pseud. Witold Charłamp]
1991 Włodzimierz Bolecki [pseud. Jerzy Malewski]
1992 Stefania Kossowska
1993 Adam Zagajewski
1994 – nie przyznano
1995 Tymon Terlecki
1996 – nie przyznano
1997 Mariusz Wilk
1998 Leszek Szaruga
1999 Tadeusz Różewicz


Nagroda Publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego

1979 Kazimierz Okulicz za całokształt twórczości
1980 Wiktor Sukiennicki za całokształt twórczości
1981 Zdzisław Najder [pseud. Socjusz]
1982 Tadeusz Mazowiecki
1983 Tadeusz Chrzanowski [pseud. Józef Szrett]
1984 Leopold Unger
1985 Krzysztof Pomian
1986 Andrzej Osęka [pseud. Paweł Morga]
1987 Jakub Karpiński
1988 Stanisław Swianiewicz
1989 Michał Heller [pseud. Adam Kruczek]
1990 Lidia Ciołkoszowa i Wojciech Wasiutyński
1991 Tadeusz Wyrwa
1992 Karol Modzelewski
1993 Krzysztof Wolicki
1994 – nie przyznano
1995 Andrzej Paczkowski
1996 – nie przyznano
1997 Jerzy Pomianowski
1998 Andrzej Micewski
1999 Andrzej Koraszewski


Nagroda Przyjaźni i Współpracy

1980 Benedykt Heydnekorn i Norbert Żaba
1982 Andrzej J. Chilecki
1983 Zbigniew Byrski i Bohdan Osadczuk
1984 Mirosław Chojecki
1985 Jerzy Boniecki
1986 – nie przyznano
1987 Jan Chodakowski
1988 bezimiennie [otrzymała Maria Podhorska]
1989 – nie przyznano
1990 – nie przyznano
1991 – nie przyznano
1992 Wojciech Sikora
1993Kazimierz Romanowicz
1994 – nie przyznano
1995 Jacek Krawczyk
1996 – nie przyznano
1997 Wojciech Sikora (ponownie)
1998 Henryk Ratajczak
1999 Grażyna Pomian


Nagroda Przyjaźni

1981Zygmunt Kallenbach


Inne nagrody

1968 Redakcja Literarni Listy w wysokości 5 tys. FF.
1971 Kazimiera Iłłakowiczówna za całokształt twórczości w przededniu 80. urodzin.
1972 Juliusz Mieroszewski za całokształt twórczości z okazji 25. lecia „Kultury”
1977 – Nagrody z okazji 30. lecia „Kultury” w wysokości 2 tys. FF:
Stanisław Barańczak za tom wierszy Ja wiem, że to niesłuszne
Maciej Broński [właśc: Wojciech Skalmowski] za eseistykę literacką
Zbigniew Byrski za eseje o tematyce amerykańskiej
Maria Danilewicz Zielińska za działalność kulturalna i literacką
Adam Kruczek [właśc: Michał Heller] za artykuły o ZSSR publikowane w „Kulturze”
Marek Tarniewski [właśc: Jakub Karpiński] za książki - Ewolucja czy rewolucja i Krótkie spięcie - wydane w „Bibliotece Kultury”
Bolesław Sulik za artykuły drukowane w „Kulturze” i za książkę o rzeczywistości PRL, która ukaże się w „Bibliotece Kultury”
Leopold Unger [pseud. Brukselczyk] za felietony polityczne publikowane w „Kulturze” i prasie zagranicznej.
1979 – Jednorazowa nagroda Instytutu Literackiego z okazji 50. numeru „Zeszytów Historycznych” w wysokości 4 tys. FF:
Jan M. Ciechanowski autor Powstania Warszawskiego
Janusz K. Zawodny za książki – Heath In the Forest oraz Nothing but honour
Andrzej Micewski nagrodę otrzymał jako historyk krajowy in pectore za dorobek naukowy.
1996 - Nagrody "Kultury" za 1996 r. miały charakter specjalny i odbiegały od normalnego szablonu, tj. Nagrody Literackiej im. Zygmunta Hertza, Nagrody Publicystycznej im. Juliusza Mieroszewskiego, Nagrody Przyjaźni i Współpracy. Dla podkreślenia, jak wielkie znaczenie dla Polski mają regiony pograniczne, nagrody przyznano pismom i redaktorom zajmującym się tym problemem.
          "Ziemia Kłodzka" - red. Adam Kwas
          "Borussia" - red. Kazimierz Brakoniecki
          "Krasnogruda" - red. Krzysztof Czyżewski

Informację tę ogłoszono w "K" nr 1-2/592-593, 1997  

Nagroda dla tłumaczy literatury polskiej im. Konstantego Aleksandra Jeleńskiego

1990
na język francuski: Teresa Dzieduszycka i Krzysztof Jeżewski
na język serbsko-chorwacki: Peter Vujicic (zrezygonował z przyjęcia nagrody)
na język rosyjski: Natalia Gorbaniewska
na język angielski: Lilian Vallee 

1991
na język czeski: Helena Stachova
na język duński: Janina Katz Hewetson
na język francuski: Jean-Yves Erhel
na język niemiecki: Peter Lachamnn
na język szwedzki: Anders Bodegard
na język włoski: Vera Verdiani 

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Zsyłka po francusku
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Współpraca Anny M. Cienciały z Instytutem Literackim
Polskie dzieci w Isfahanie
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
Wybór Zofii
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika
Pan Henryk
Historyjki z...
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
Powstanie Instytutu Literackiego - dokumenty
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
Listy Adama Zagajewskiego
Paryski falanster
Numeracja miesięcznika „Kultura”
Książki Instytutu Literackiego wydane w latach 1946 - 2000
Spis książek „drugiego obiegu” w AIL
Wyznania ukraińskiego polonofila
Cóż dalej, panowie Polacy?
Podróż do Kijowa
Ukraina, Żydzi i Rosja
Obrazki z Ukrainy
Ukraina i sąsiedzi
Jerzy Giedroyc - in memoriam
Młodzież Czwartego Charkowa
Pokój 101
Ukraina między Wschodem a Zachodem
Spis wydawnictw IL
O Nobla dla Zbigniewa Herberta
„Cegiełki” - opracowanie studentów Uniwersytetu Łódzkiego
R.Habielski Przesłanie i lekcja Kultury
Jerzy Giedroyc i Witold Wirpsza
Henryk Giedroyc i jego praca
Wojciech Żukrowski pisze w sprawie antologii…
Jak Marek Hłasko trafił do Maisons-Laffitte
Tygodniki francuskie - poleca Jerzy Giedroyc
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony