Zygmunt Haupt - lata 50. Zdjęcie z katalogu wydawnictw IL / Sygn. AB00142
© INSTYTUT LITERACKI

"Strachy" Zygmunta Haupta po angielskuOpowiadanie Zygmunta Haupta "Strachy" - Terrors.

Translated by David Malcolm. First published in Kultura 1963, no. 11. From: Zygmunt Haupt, Baskijski diabeł. Wołowiec: Czarne, 2017. This translation was made in connection with the presentation of Zygmunt Haupt's work at the "Ninth Between.Pomiędzy" International Festival of Literature and Theatre, 14-20 May 2018.

Opowiadanie przełożył na angielski David Malcolm, na podstawie pierwodruku w "Kulturze" (nr 11/1963), utwór był też pomieszczony w tomie opowiadań Zygmunta Haupta Baskijski diabeł (wyd. Czarne, Wołowiec 2017).
Tłumaczenie powstało z okazji IX. edycji Festwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy (Sopot, Gdańsk, Gdynia), który odbył się w dniach 14-20 maja 2018 r.  

Publikujemy za zgodą Tłumacza i organizatorów festiwalu.  

Plik do pobrania: Haupt - Strachy ENG final.pdf

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Zsyłka po francusku
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente”
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem
Polskie dzieci w Isfahanie
Artykuły z kwartalnika „Akcent"
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
Wybór Zofii
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika
Pan Henryk
Historyjki z...
Czarujące umarlaki
Wspaniałe Varitypery
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie
Paryski falanster