Zdjęcie
Archwium Instytutu Literackiego / Sygn. sm00066
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

Spisy czasopism w AILPoniżej do pobrania spisy czasopism (pliki Excel).

1). Czasopisma drugiego obiegu. Zbiór jest uważany za jeden z najbardziej kompletnych. Można z niego korzystać w czytelni na pierwszym piętrze tzw. pawilonu. Część czasopism wciąż czeka na uporządkowanie. Kolekcję przez wiele lat - w ramach swych urlopów - porządkował Jacek Sygnarski z Fryburga, założyciel Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, znawca polskiej prasy podziemnej, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. 

2). Czasopisma emigracyjne i krajowe, po polsku i w obcych językach. Jest to wciąż aktualizowany inwentarz ponad 900 tytułów (ostatnia aktualizacja we wrześniu 2023 r.) w tym gazet bardzo rzadkich. Zbiór w swej zasadniczej części został ustawiony w zaadaptowanym na ten cel tzw. Domku Ogrodnika, który od pażdziernika 2023 r. pełni rolę w pełni profesjonalnego, klimatyzowanego magazynu prasy, z miejscem do pracy. Szczególne podziękowania za pomoc przy porządkowaniu tej kolekcji należą się studentom - wolnotariuszom: Alicji Antosz, Zuzannie Dziedzic, Michałowi Frąckiewiczowi i Janowi Normannowi.

Wszystkie gazety i wydawnictwa zostały poddane profesjonalnym zabiegom odkażającym i zabezpieczającym.

Plik do pobrania: Czasopisma drugiego obiegu

Plik do pobrania: Czasopisma emigracyjne i krajowe, po polsku i w obcych językach

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Zsyłka po francusku
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Współpraca Anny M. Cienciały z Instytutem Literackim
Polskie dzieci w Isfahanie
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
Wybór Zofii
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika
Pan Henryk
Historyjki z...
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
Powstanie Instytutu Literackiego - dokumenty
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
Listy Adama Zagajewskiego
Paryski falanster
Numeracja miesięcznika „Kultura”
Książki Instytutu Literackiego wydane w latach 1946 - 2000
Spis książek „drugiego obiegu” w AIL
Wyznania ukraińskiego polonofila
Cóż dalej, panowie Polacy?
Podróż do Kijowa
Ukraina, Żydzi i Rosja
Obrazki z Ukrainy
Ukraina i sąsiedzi
Jerzy Giedroyc - in memoriam
Młodzież Czwartego Charkowa
Pokój 101
Ukraina między Wschodem a Zachodem
Spis wydawnictw IL
O Nobla dla Zbigniewa Herberta
„Cegiełki” - opracowanie studentów Uniwersytetu Łódzkiego
R.Habielski Przesłanie i lekcja Kultury
Jerzy Giedroyc i Witold Wirpsza
Henryk Giedroyc i jego praca
Wojciech Żukrowski pisze w sprawie antologii…
Jak Marek Hłasko trafił do Maisons-Laffitte
Tygodniki francuskie - poleca Jerzy Giedroyc
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony