"My" - Czasopismo młodzieży szkolnej. Wydawane przez Delegaturę Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych - Inspektorat Szkolny w Isfahanie. Ukazywało się w latach 1943 -1946, najpierw w Isfahanie w Iraku, potem w Zuk Mikajil w Libanie. Zbiory czasopism AIL. / Sygn. sm00443 / © Instytut Literacki

Polskie dzieci w IsfahaniePośród czasopism kolekcjonowanych przez Jerzego Giedroycia znajdują się gazety bardzo rzadkie. Do cymeliów należą te, wydawane zaraz o opuszczeniu ZSRR przez armię Andersa i agendy rządu polskiego. Tytułów nie było wiele, a nakłady bardzo niskie – gazetki były produkowane i powielane ręcznie.
Udostępniamy jedyny w naszych zbiorach numer Czasopisma Młodzieży Szkolnej "My" z listopada 1943 r. Wydawała je Delegatura Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych – Inspektorat Szkolny w Isfahanie. Ukazywało się w latach 1943 -1946, najpierw w Isfahanie w Iraku, potem w Zuk Mikajil w Libanie. Jego kontynuacją był kombatancki "MY - biuletyn", wydawany w latach 1988-2012 przez Koło Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban z siedzibą w Londynie. Warto przy okazji przeczytać tekst Hanny Świderskiej (w "Kulturze” nr 3/486 1988 r), o książce "Isfahan miasto polskich dzieci", która ukazała się w Londynie w 1987 r.

Plik do pobrania: MY_Ispfahan.pdf

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT

Zsyłka po francusku >>
Papier, litera, kolor, kreska >>
Radziecki czy sowiecki? >>
Adresy Jerzego Giedroycia >>
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki >>
Czartoryski - Giedroyc >>
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego >>
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli" >>
Kurier Polski w Bukareszcie >>
Doświadczenia i refleksje... >>
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente” >>
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku >>
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego >>
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”. >>
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem >>
Polskie dzieci w Isfahanie >>
Artykuły z kwartalnika „Akcent" >>
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem >>
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaka >>
Spisy czasopism w AIL >>
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte >>
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia >>
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego >>
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej >>
Wybór Zofii >>
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika >>
Pan Henryk >>
Historyjki z... >>
Czarujące umarlaki >>
Wspaniałe Varitypery >>
Oda do Blacka >>
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie >>
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia >>
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego >>
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury" >>
Laureaci nagród „Kultury” >>
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie >>