"My" - Czasopismo młodzieży szkolnej. Wydawane przez Delegaturę Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych - Inspektorat Szkolny w Isfahanie. Ukazywało się w latach 1943 -1946, najpierw w Isfahanie w Iraku, potem w Zuk Mikajil w Libanie. Zbiory czasopism AIL. / Sygn. sm00443
© INSTYTUT LITERACKI

Polskie dzieci w IsfahaniePośród czasopism kolekcjonowanych przez Jerzego Giedroycia znajdują się gazety bardzo rzadkie. Do cymeliów należą te, wydawane zaraz o opuszczeniu ZSRR przez armię Andersa i agendy rządu polskiego. Tytułów nie było wiele, a nakłady bardzo niskie – gazetki były produkowane i powielane ręcznie.
Udostępniamy jedyny w naszych zbiorach numer Czasopisma Młodzieży Szkolnej "My" z listopada 1943 r. Wydawała je Delegatura Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych – Inspektorat Szkolny w Isfahanie. Ukazywało się w latach 1943 -1946, najpierw w Isfahanie w Iraku, potem w Zuk Mikajil w Libanie. Jego kontynuacją był kombatancki "MY - biuletyn", wydawany w latach 1988-2012 przez Koło Wychowanków Szkół Polskich Isfahan-Liban z siedzibą w Londynie. Warto przy okazji przeczytać tekst Hanny Świderskiej (w "Kulturze” nr 3/486 1988 r), o książce "Isfahan miasto polskich dzieci", która ukazała się w Londynie w 1987 r.

__Plik do pobrania: MY_Ispfahan.pdf

__ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Zsyłka po francusku
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente”
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem
Polskie dzieci w Isfahanie
Artykuły z kwartalnika „Akcent"
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
Wybór Zofii
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika
Pan Henryk
Historyjki z...
Czarujące umarlaki
Wspaniałe Varitypery
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie
Paryski falanster