Andrzej Chilecki, Targi Książki we Frankfurcie, 1977 / Sygn. FIL00451 / © Instytut Literacki

Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego


PAWEŁ SOWIŃSKI


Artykuł Pawła Sowińskiego Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego został opublikowany w 2017 r. nakładem Instytutu Historii PAN i Instytutu Pamięci Narodowej w tomie Yesterday. Studia z historii najnowszej.

Paweł Sowiński (ur. 1974 r.) pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, studiował historię najnowszą  pod kierunkiem prof. Marcina Kuli w Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu książek, m.in: Komunistyczne święto (2000), Wakacje w Polsce Ludowej (2005), Zakazana książka (2011), Tajna dyplomacja. Książki emigracyjne w drodze do kraju 1956-1989 (2016). Mieszka w Warszawie.

Tekst publikujemy za zgodą Autora.

Plik do pobrania: chilecki.pdf

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT

Zsyłka po francusku >>
Papier, litera, kolor, kreska >>
Radziecki czy sowiecki? >>
Adresy Jerzego Giedroycia >>
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki >>
Czartoryski - Giedroyc >>
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego >>
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli" >>
Kurier Polski w Bukareszcie >>
Doświadczenia i refleksje... >>
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente” >>
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku >>
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego >>
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”. >>
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem >>
Polskie dzieci w Isfahanie >>
Artykuły z kwartalnika „Akcent" >>
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem >>
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaka >>
Spisy czasopism w AIL >>
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte >>
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia >>
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego >>
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej >>
Wybór Zofii >>
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika >>
Pan Henryk >>
Historyjki z... >>
Czarujące umarlaki >>
Wspaniałe Varitypery >>
Oda do Blacka >>
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie >>
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia >>
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego >>
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury" >>
Laureaci nagród „Kultury” >>
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie >>