Andrzej Chilecki, Targi Książki we Frankfurcie, 1977 / Sygn. FIL00451
© INSTYTUT LITERACKI

Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego


PAWEŁ SOWIŃSKI


Artykuł Pawła Sowińskiego Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego został opublikowany w 2017 r. nakładem Instytutu Historii PAN i Instytutu Pamięci Narodowej w tomie Yesterday. Studia z historii najnowszej.

Paweł Sowiński (ur. 1974 r.) pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, studiował historię najnowszą  pod kierunkiem prof. Marcina Kuli w Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu książek, m.in: Komunistyczne święto (2000), Wakacje w Polsce Ludowej (2005), Zakazana książka (2011), Tajna dyplomacja. Książki emigracyjne w drodze do kraju 1956-1989 (2016). Mieszka w Warszawie.

Tekst publikujemy za zgodą Autora.

__Plik do pobrania: chilecki.pdf

__ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Déportation à la française
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente”
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem
Polskie dzieci w Isfahanie
Artykuły z kwartalnika „Akcent"
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
La décision de Zofia
De la part d’un convive reconnaissant
Monsieur Henryk
Historyjki z...
Czarujące umarlaki
Wspaniałe Varitypery
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
75. rocznica powstania Instytutu Literackiego
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
O listach Adama Zagajewskiego i nieopublikowanym wspomnieniu o Zbigniewie Herbercie
Paryski falanster