Zdjęcie
Nowa biblioteka i Jerzy Giedroyc na schodach. Maisons-Laffitte, 1987 / Sygn. FIL00535
FOT. BOHDAN PACZOWSKI

Książki Instytutu Literackiego wydane w latach 1946 - 2000Alfabetyczny wykaz książek wydanych w Instytucie Literackim w Rzymie i Paryżu w latach 1946 -1953.

1. Bielatowicz Jan Brygada Karpacka. Rzym 1947. 
2. Bielatowicz Jan Passeggiata. Szkice włoskie. Rzym 1947.
3. Blum Leon Na miarę człowieka. Rzym 1947.
4. Burnham James Walka o świat. Paryż 1950.
5. Chałasiński Józef, Jan Ulatowski Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej. Rzym 1947.
6. Czapski Józef Na nieludzkiej ziemi. Paryż 1949.
7. Felsztyn Tadeusz Energia atomowa. Źródła i zastosowania. Rzym 1947. 
8. Gryziewicz Stanisław Środki polityki gospodarczej. Paryż 1949. 
9. Hort Weronika [i. e. Hanka Ordonówna] Tułacze dzieci. Bejrut 1948 (tłoczono na Kursie Drukarskim przy Instytucie Polskim w Bejrucie).
9. Hostowiec Paweł [i.e. Jerzy Stempowski] Dziennik podróży do Austrii i Niemiec. Rzym 1946.
10. Informator o Imperium Brytyjskim i krajach Ameryki Płn. i Płd. [opr. Tadeusz Siuta]. Rzym 1946. 
11. Kaden-Bandrowski Juliusz Miasto mojej matki. Rzym 1946.
12. Koestler Arthur Krucjata bez krzyża. Rzym 1947. 
13. Kowalik Jan Polonica niemieckie za czas od 1 września 1939 do 31 grudnia 1948 roku [Bibliografia] Paryż 1952. (hasła na literę A do K drukowała „Kultura” w latach 1949-1950).
14. Kowalik Jan Polska w bibliografii powojennych Niemiec (1945-1953). Odbitka z „Kultury”. Paryż 1955. Na str. tytułowej podane zostało błędne określenie „odbitka z „Kultury”. „Kultura” drukowała w latach 1954-1955 jedynie fragment tej pracy.
15. Kukiel Marian Książe Adam Paryż 1950. 
16. Kuszelewska Stanisława Kobiety. Rzym 1946. 
17. Miciński Bolesław Portret Kanta i trzy essaye o wojnie. Rzym 1947. 
18. Mickiewicz Adam Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. [ze wstępem „Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego na nowej emigracji”, Gustawa Herling-Grudzińskiego, z notą o powstaniu „Ksiąg” oraz przyczynkiem „Opowiadanie]. Rzym 1946.
19. Mirzwiński Henryk Etiudy. Wiersze. Paryż 1951.
20. Piasecki Sergiusz Jabłuszko. Rzym, 1946. 
21. Piasecki Sergiusz Spojrzę ja w okno... Rzym 1947.
22. Piasecki Sergiusz Nikt nie da nam zbawienia... Rzym 1947.
23. Piskor Aleksander Siedem ekscelencji i jedna dama, (2-gie wyd.), Rzym 1947.
24. Reymont Władysław St[anisław] Rok 1794. Powieść historyczna. [I] Ostatni sejm Rzeczypospolitej. [II] Nil desperandum. [III] Insurekcya. Rzym 1946. 
25. Sienkiewicz Henryk Legiony. Rzym 1946.
30. Sieroszewski Wacław Beniowski. Powieść. Rzym 1947. 
31. Strug Andrzej Dzieje jednego pocisku. Rzym 1947. 
32. Strug Andrzej Mogiła nieznanego żołnierza. Rzym1947. 
33. Szpotański Stanisław Prometeusze. Powieść historyczna. Rzym 1946. 
34. Wańkowicz Melchior Klub trzeciego miejsca. Paryż 1949. 
35. W oczach pisarzy. Antologia noweli wojennej (1939-1945). opr. Gustaw Herling-Grudziński. Rzym 1947.

Od 1953 r. do 2000 r. książki ukazywały się w serii „Biblioteka Kultury”, wyszło w niej 512. tomów.
Numer w poniższym spisie odpowiada numerowi tomu w serii.

1953
1. Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk. Ślub.
2. George Orwell 1984.
3. Czesław Miłosz Zniewolony umysł.
4. James Burnham Bierny opór czy wyzwolenie?
5. Czesław Miłosz Światło dzienne. (Poezje).
6. Czesław Straszewicz Turyści z bocianich gniazd.

1954
7. Stefan Korboński W imieniu Rzeczypospolitej...
8. Józef Łobodowski Złota Hramota. (Poezje).

1955
9. Czesław Miłosz Zdobycie władzy.
10. Czesław Miłosz Dolina Issy.
11. Marian Pankowski Smagła swoboda.
12. Teodor Parnicki Koniec „Zgody Narodów”. t. I-II.

1956
13. Stefan Korboński W imieniu Kremla...
14. Raymond Aron Koniec wieku ideologii.
15. Graham Greene Moc i chwała.

1957
16. Leo Lipski Dzień i noc. (Opowiadania).
17. Andrzej Chciuk Smutny uśmiech. (Opowiadania).
18. Jeanne Hersch Polityka i rzeczywistość.
19. Czesław Miłosz Traktat poetycki.
20. Józef Mackiewicz Kontra.
21. Witold Gombrowicz Dziennik (1953-1956).
22. Andrzej Bobkowski Szkice piórkiem (Francja 1940-1944). t. I-II.
23. Paweł Zaremba Historia Stanów Zjednoczonych.
24. Aleksander Hertz Amerykańskie stronnictwa polityczne. (Mechanizm demokracji).
25. Daniel Bell Praca i jej gorycze. (Kult wydajności w Ameryce).

1958
26. Jan Winczakiewicz Izrael w poezji polskiej. (Antologia).
27. Milovan Dżilas Nowa klasa wyzyskiwaczy. (Analiza systemu komunistycznego) [na okładce rok wydania: 1957]
28. Marek Hłasko Cmentarze. Następny do raju.
29. Czesław Miłosz Kontynenty.
30. Jan Kowalik Polska w bibliografii niemieckiej 1954-1956 oraz uzupełnienia do okresu 1945-1953.
31. Stanisław Rembek W polu. (Opowieść).
32. Howard Fast Król jest nagi.
33. Simone Weil - Wybór pism.
34. Albert Camus Człowiek zbuntowany.
35. James Burnham Rewolucja manadżerska.

1959
36. Tadeusz Katelbach Rok złych wróżb (1943).
37. Jurij Ławrynenko Rozstrilane widrodżenija.
38. Józef Łobodowski Pieśń o Ukrainie.
39. Tadeusz Nowakowski Syn zadżumionych.
40. Program Związku Komunistów Jugosławii. („Dokumenty” - Zeszyt 5)
41. Kultura masowa. Wybór essayów. („Dokumenty” - Zeszyt 6)
42. Marek Hłasko Hrbitovy.
43. Jan Kowalik „Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946-maj 1959).
44. Borys Pasternak Doktor Żiwago.
45. Wacław Lednicki Glossy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej.
46. Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] Sąd idzie. Co to jest realizm socjalistyczny?
47. Tibor Déry Niki.
48. Wiktor Sukiennicki Kolumbowy błąd. Szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu”. („Dokumenty” - Zeszyt 7).
49. Wacław Iwaniuk Milczenia. 1949-1959. Poezje.
50. Czesław Miłosz Rodzinna Europa.

1960
51. Gustaw Herling-Grudziński Skrzydła ołtarza.
52. Halszka Guilley-Chmielowska Spotkania na galerii.
53. Józef Czapski Oko.
54. Witold Gombrowicz Pornografia.
55. Leo Lipski Piotruś.
56. Aldous Huxley Nowy wspaniały świat poprawiony.
57. Kazimierz Wierzyński Tkanka ziemi. (Poezje).
58. Stanisław Kot Jerzy Niemirycz - w 300-lecie Ugody Hadziackiej.
59. Czesław Miłosz Węgry. („Dokumenty” Zeszyt 8).
60. Artur Maria Swinarski Sasza i bogowie. Cztery utwory dramatyczne.
61. Andrzej Chciuk Rejs do Smithon - Stary ocean.

1961
62. Adam Ciołkosz Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska. („Dokumenty” - Zeszyt 9)
63. Bogdan Czaykowski i Bolesław Sulik Polacy w Wielkiej Brytanii.
64. Danuta Mostwin Ameryko! Ameryko!
65. Paweł Hostowiec [i.e. Jerzy Stempowski] Eseje dla Kassandry.
66. Aleksander Hertz Żydzi w kulturze polskiej.
67. Andrzej Stawar „Pisma ostatnie”. („Dokumenty” - Zeszyt 10).
68. Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] Opowieści fantastyczne.
69. I. Iwanow [i.e. A. Remizow] Czy istnieje życie na Marsie?
70. Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] Fantasitczeskije powiesti.
71. I. Iwanow [i.e. A. Remizow] Jest li żizń na Marsie?
72. Paweł Zaremba Historia Polski t. I: Od zarania państwa do roku 1506.

1962
73. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 1.
74. Adam Czerniawski Topografia wnętrza. Poezje.
75. Władysław Broniewski Wiersze.
76. Józef Czapski Na nieludzkiej ziemi. (wyd. drugie).
77. Czesław Miłosz Człowiek wśród skorpionów.
78. Bernard Singer Od Witosa do Sławka.
79. Czesław Miłosz Król Popiel i inne wiersze.
80. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 2.
81. Witold Gombrowicz Dziennik. t. II (1957-1961).
82. Milovan Dżilas Rozmowy ze Stalinem.
83. Jerzy Mond 6 lat temu... (Kulisy Polskiego Października). (Dokumenty - Zeszyt 11)

1963
84. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 3.
85. Józef Wittlin Orfeusz w piekle XX wieku.
86. Zygmunt Haupt Pierścień z papieru.
87. Marek Hłasko Opowiadania.
88. Maria Czapska Polacy w ZSSR (1939-1942). Antologia.
89. Witold Jedlicki Klub Krzywego Koła. („Dokumenty” Zeszyt 12)
90. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 4.
91. Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] Lubimow.
92. We własnych oczach. Antologia współczesnej literatury sowieckiej.
93. Gustaw Herling-Grudziński Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice.
94. Jan Kowalik Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie 1939-1962. Bibliografie. t. I.

1964
95. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 5.
96. Marek Hłasko Wszyscy byli odwróceni. - Brudne czyny.
97. Kazimierz Wierzyński Kufer na plecach. Poezje.
98. Bogdan Czaykowski Spór z granicami. Poezje.
99. Wincenty Witos Moje wspomnienia. t. I-III.
100. Walter G. Krywicki Byłem agentem Stalina. „Archiwum Rewolucji”).
101. Jan Bielatowicz Gaude Mater Polonia.
102. Stanisław Mackiewicz Polityka Becka.
103. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 6.
104. Ignazio Silone Wybór towarzyszy. „Archiwum Rewolucji”).
105. Wiktor Sukiennicki Biała księga. Fakty i „Dokumenty” z okresu dwóch wojen światowych. („Dokumenty” Zeszyt 13).
106. Juliusz Mieroszewski Ewolucjonizm.

1965
107. Abram Terc [i.e. Andriej Siniawskij] Myśli niespodziewane.
108. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 7.
109. Wacław Iwaniuk „Wybór wierszy”.
110. Michał K. Pawlikowski Wojna i sezon.
111. Gustaw Herling-Grudziński Inny świat. Zapiski sowieckie. (Wyd. 2).
112. Witold Gombrowicz Kosmos.
113. Borys Lewickyj Terror i rewolucja. „Archiwum Rewolucji”).
114. Stanisław Vincenz Po stronie pamięci. Wybór esejów.
115. Danuta Mostwin Olivia.
116. Czesław Miłosz Gucio zaczarowany. Poezje.
117. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 8.
118. Jerzy Pietrkiewicz Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne.
119. January Grzędziński Maj 1926.
120. Mikołaj Arżak [i.e. Julij Daniel] Odkupienie i inne opowiadania.
121. Arthur Koestler Fragmenty wspomnień. „Archiwum Rewolucji”).

1966
122. Michel Garder Agonia reżymu w ZSSR. „Archiwum Rewolucji”).
123. Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego.
124. Dialog polsko-niemiecki w świetle dokumentów kościelnych. („Dokumenty” Zeszyt 15).
125. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 9.
126. Barbara Toporska Siostry. Powieść.
127. Sąd idzie! Stenogram z procesu Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela. („Dokumenty” Zeszyt 16).
128. Marek Hłasko Piękni dwudziestoletni.
129. Borys Lewickyj Polityka narodowościowa ZSSR. „Archiwum Rewolucji”).
130. Mihajlo Mihajlov Tematy rosyjskie. „Archiwum Rewolucji”).
131. George J. Flemming [i.e. Jerzy Działak] Polska mało znana.
132. Jacek Kuroń i Karol Modzelewski List otwarty do Partii. („Dokumenty” Zeszyt 17).
133. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 10.
134. Wacław Lednicki Rosyjsko-polska entente cordiale (jej początki i fundamenty, 1903-1905).
135. Adam Czerniawski Sen-Cytadela-Gaj. Poezje.
136. Schizmy. („Dokumenty” Zeszyt 18).
137. George J. Flemming [i.e. Jerzy Działak] Czym to się je? Czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów.
138. Witold Gombrowicz Dziennik (1961-1966). Operetka.
139. Aleksander Hertz Refleksje amerykańskie.
140. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 11.

1967
141. Olga Scherer W czas morowy. Powieść.
142. Alicja Zawadzka-Wetz Refleksje pewnego życia. Wspomnienia. („Dokumenty” Zeszyt 19).
143. Bonifacy Miązek Ziemia otwarta. Poezje.
144. Juliusz Mieroszewski Polityczne neurozy.
145. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 12.
146. Aleksander Hertz Szkice o ideologiach.
147. Wiktor Sukiennicki Legenda i rzeczywistość. Wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. („Dokumenty” Zeszyt 20).
148. Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] Widziane z góry.
149. Galina Sieriebriakowa Hurgan.
150. Swietlana Allilujewa Dwadzieścia listów do przyjaciela. „Archiwum Rewolucji”).
151. Aleksander Weissberg-Cybulski Wielka czystka. „Archiwum Rewolucji”).
152. Leopold Tyrmand Życie towarzyskie i uczuciowe. Powieść.

1968
153. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 13.
154. Kazimierz Wierzyński Czarny polonez. Poezje.
155. Czesław Dobek Drugi rzut i inne opowiadania.
156. Wacław Iwaniuk Ciemny czas. Poezje.
157. Leon Mitkiewicz Z gen. Sikorskim na obczyźnie. (Fragmenty wspomnień). („Dokumenty” Zeszyt 21)
158. Alicja Iwańska Świat przetłumaczony.
159. Piotr Guzy Stan wyjątkowy.
160. Julian Kulski Stefan Starzyński w mojej pamięci. („Dokumenty” Zeszyt 22).
161. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 14.
162. Andriej Sacharow Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej. („Dokumenty” Zeszyt 23).
163. Jerzy Andrzejewski Apelacja. Powieść.
164. Eugenio Reale Raporty (Polska 1945-1946). („Dokumenty” Zeszyt 24).
165. Stanisław Wygodzki Zatrzymany do wyjaśnienia. Powieść.
166. Henryk Grynberg Zwycięstwo. Powieść.

1969
167. „Wydarzenia marcowe 1968”. („Dokumenty” Zeszyt 25).
168. Dominique de Roux Rozmowy z Gombrowiczem.
169. Iwan Koszeliwec Ukraina 1956-1968. („Dokumenty” Zeszyt 26)
170. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 15.
171. Kazimierz Wierzyński Sen mara. Poezje.
172. Polskie Przedwiośnie. „Wydarzeń marcowych” t. 2. - Czechosłowacja. („Dokumenty” Zeszyt 27).
173. Józef Mackiewicz Nie trzeba głośno mówić. Powieść.
174. Andrzej Busza Znaki wodne. Poezje.
175. Gustaw Herling-Grudziński Upiory rewolucji. Eseje.
176. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 16.
177. Czesław Miłosz Widzenia nad zatoką San Francisco.
178. Czesław Miłosz Miasto bez imienia. Poezje.
179. Paulina Preiss Biurokracja totalna.
180. Komunizm z ludzką twarzą. („Dokumenty” Zeszyt 28)
181. Witold Gombrowicz Ferdydurke. (Dzieła zebrane, tom I).
182. Franciszek Kalinowski Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945.
183. Władysław Bieńkowski Motory i hamulce socjalizmu. („Dokumenty” Zeszyt 29).
184. Znasz-li ten kraj? („Dokumenty” Zeszyt 30).

1970
185. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 17.
186. Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk. (Dzieła zebrane, t. II).
187. Aleksander Sołżenicyn Krąg pierwszy. t. I-II.
188. Sławomir Mrożek Dwa listy i inne opowiadania.
189. Witold Gombrowicz Pornografia. (Dzieła zebrane, t. III).
190. Andriej Amalrik Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? („Dokumenty” Zeszyt 31)
191. Witold Gombrowicz Kosmos. (Dzieła zebrane, t. IV).
192. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 18.
193. Władysław Bieńkowski Kryzys rolnictwa czy kryzys polityki rolnej? (Z dodatkiem „Katechizmu rolniczego”). („Dokumenty” Zeszyt 32).
194. Andrzej Bobkowski Coco de Oro.
195. Juliusz Mieroszewski Modele i praktyka.
196. Tadeusz Nowakowski Happy-End. Powieść.
197. Głosy stamtąd. ZSSR i PRL (Od opozycji do rewolucji). („Dokumenty” Zeszyt 33).

1971
198. O.N. Burba-Kochański [i.e. Edward Goskrzyński] List do emigranta. („Dokumenty” Zeszyt 34).
199. Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] Cienie w pieczarze.
200. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 19.
201. Bogdan Czaykowski Point-no-point. Poezje.
202. Poznań 1956 - Grudzień 1970. („Dokumenty” Zeszyt 35).
203. Aleksander Sołżenicyn Oddział chorych na raka.
204. Witold Gombrowicz Teatr. (Dzieła zebrane, t. V).
205. Witold Gombrowicz Dziennik (I) 1953-1956. (Dzieła zebrane, t. VI).
206. Władysław Bieńkowski Drogi wyjścia. („Dokumenty” Zeszyt 36).
207. Danuta Irena Bieńkowska Pieśń suchego języka. Poezje.
208. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 20.
209. Władysław Bieńkowski Socjologia klęski. Dramat Gomułkowskiego czternastolecia. („Dokumenty” Zeszyt 37).
210. Jerzy Stempowski (Paweł Hostowiec) Od Berdyczowa do Rzymu.
211. Witold Gombrowicz Dziennik (II) 1957-1961. (Dzieła zebrane, t. VII).
212. Janusz Szpotański Satyra podziemna.
213. Witold Gombrowicz Dziennik (III) 1961-1966. (Dzieła zebrane, t. VIII).

1972
214. Ewa Wacowska Rewolta szczecińska i jej znaczenie. („Dokumenty” Zeszyt 38).
215. Czesław Miłosz Prywatne obowiązki.
216. Danuta Mostwin Ja za wodą, ty za wodą...
217. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 21.
218. Witold Gombrowicz Opowiadania. (Dzieła zebrane, tom IX).
219. Andrzej Chciuk Wizyta w Izraelu.
220. Sąd orzekł... („Dokumenty” Zeszyt 39).
221. Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] Romans zimowy.
222. Aleksander Sołżenicyn Krąg pierwszy. t. I-II.
223. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 22.
224. Leszek Kołakowski Obecność mitu.

1973
225. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 23.
226. Adam Krzyżanowski Dzieje Polski.
227. Kazimierz Orłoś Cudowna melina. Powieść.
228. Aleksander Sołżenicyn Oddział chorych na raka. (wyd. 2).
229. „Wymiar sprawiedliwości w PRL”. („Dokumenty” Zeszyt 40).
230. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 24.
231. Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą 1971-1972.
232. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 25.
233. Władysław Żeleński Zabójstwo ministra Pierackiego.
234. Maria Hirszowicz Komunistyczny Lewiatan.
235. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 26.
236. Przeciw niewolnictwu. Głos wolnej Rosji. („Dokumenty” Zeszyt 41).
237. Marek Hłasko Cmentarze. Następny do raju.
238. Marek Hłasko „Opowiadania”.
239. Witlod Gombrowicz Varia. (Dzieła zebrane, t. X).
240. Włodzimierz Odojewski Zasypie, wszystko zawieje.

1974
241. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 27.
242. Bogdan Madej Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości.
243. Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] Śledztwo.
244. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 28.
245. Czesław Miłosz Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada.
246. „Powszechna deklaracja praw człowieka w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim”. („Dokumenty” Zeszyt 42).
247. Aleksander Sołżenicyn Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba analizy literackiej. I-II.
248. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 29.
249. Jacek Bierezin Wam. Poezje.
250. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 30.
251. Michał Heller Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka.

1975
252. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 31.
253. Stefan Korboński Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945.
254. Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] Ewolucja czy rewolucja.
255. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 32.
256. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 33.
257. Maria Danilewicz-Zielińska Bibliografia. „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), Działalność wydawnicza (1959-1973).
258. Aleksander Sołżenicyn Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba analizy literackiej. III-IV.
259. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 34.
260. Andriej Sacharow Mój kraj i świat.

1976
261. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 35.
262. Leszek Kołakowski Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład. t. I.
263. Tomasz Staliński [i.e. Stefan Kisielewski] Ludzie w akwarium. Powieść.
264. Witold Sułkowski Szkoła zdobywców.
265. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 36.
266. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 37.
267. Stanisław Swianiewicz W cieniu Katynia.
268. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 38.
269. Juliusz Mieroszewski Materiały do refleksji i zadumy.

1977
270. Wacław Solski Moje wspomnienia.
271. Bogdan Madej Maść na szczury. („Bez cenzury”).
272. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 39.
273. Aniela Steinsbergowa Widziane z ławy obrończej. („Bez cenzury”).
274. Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] Krótkie spięcie. (Marzec 1968). („Dokumenty” Zeszyt 43).
275. Stanisław Barańczak Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976. („Bez cenzury”).
276. „Ruch oporu”. („Dokumenty” Zeszyt 44).
277. Adam Michnik Kościół, lewica, dialog. („Bez cenzury”).
278. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 40.
279. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 41.
280. Czesław Miłosz Ziemia Ulro.
281. Wiktor Woroszylski Literatura. Powieść. („Bez cenzury”).
282. Leszek Kołakowski Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład. t. II.
283. Witold Gombrowicz Wspomnienia polskie. - Wędrówki po Argentynie. (Dzieła zebrane, t. XI).

284. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 42.

1978
285. Kazimierz Brandys Nierzeczywistość. („Bez cenzury”).
286. Władysław Gnomacki [i.e. Janusz Szpotański] Towarzysz Szmaciak czyli Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
287. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 43.
288. Aleksander Sołżenicyn Archipelag GUŁag. 1918-1956. Próba analizy literackiej. V-VI-VII.
289. Maria Danilewicz-Zielińska Szkice o literaturze emigracyjnej.
290. Maria Czapska Czas odmieniony.
291. Władysław Bieńkowski Socjalizm po 60 latach. („Bez cenzury”).
292. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 44.
293. Ryszard Krynicki Nasze życie rośnie. Wiersze. („Bez cenzury”).
294. „PPN-Polskie Porozumienie Niepodległościowe”. („Bez cenzury”).
295. Jacek Kuroń Zasady ideowe. („Bez cenzury”).
296. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 45.
297. Julian Wołoszynowski Było tak.
298. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 46.
299. Leszek Kołakowski Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład. t. III.
300. Maria Danilewicz-Zielińska Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w Warszawie.

1979
301. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 47.
302. Jerzy Bartecki [i.e. Juliusz Kolipiński] Gospodarka na manowcach / Paweł Tenczyński Uwagi na marginesie.
303. Stanisław Barańczak Etyka i poetyka. („Bez cenzury”).
304. Bronisław Krzyżanowski Wieleński matecznik, 1939-1944. („Bez cenzury”).
305. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 48.
306. Czesław Miłosz Ogród nauk.
307. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 49.
308. George Orwell 1984. Powieść.
309. Czesław Miłosz Dolina Issy. Powieść.
310. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 50.
311. Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] Porcja wolności. (Październik 1956). („Dokumenty” Zeszyt 45).

1980
312. Kazimierz Orłoś Trzecie kłamstwo. Powieść.
313. Raport o stanie narodu i PRL. („Dokumenty” Zeszyt 46).
314. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 51.
315. „Głos”. Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny. („Dokumenty” Zeszyt 47).
316. Antoni Rekulski [i.e. Wiktor Kulerski] Czy drugi Katyń?
317. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 52.
318. Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą (1973-1979).
319. „Konwersatorium Doświadczenie i przyszłość. Jak z tego wyjść? (Opracowanie wyników ankiety)”. („Dokumenty” Zeszyt 48).
320. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 53.
321. Janina Kowalska [i.e. Hanna Świderska] Pogranicze.
322. Zofia Romanowiczowa Skrytki.
323. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 54.
324. Henryk Grynberg Życie codzienne i artystyczne.
325. Czesław Miłosz Zniewolony umysł. (Dzieła zbiorowe, t. III).
326. Czesław Miłosz Zdobycie władzy. (Dzieła zbiorowe, t. IV).
327. Czesław Miłosz Rodzinna Europa. (Dzieła zbiorowe, t. VI).
328. Czesław Miłosz Prywatne obowiązki. (Dzieła zbiorowe, t. VII).
329. Czesław Miłosz Ziemia Ulro. (Dzieła zbiorowe, t. VIII).
330. Czesław Miłosz Dolina Issy. (Dzieła zbiorowe, t. V).
331. Czesław Miłosz Widzenia nad zatoką San Francisco. (Dzieła zbiorowe, t. IX).

1981
332. Czesław Miłosz Ogród nauk. (Dzieła zbiorowe, t. X).
333. Paweł Zaremba Historia Dwudziestolecia (1918-1939).
334. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 55.
335. Kazimierz Brandys Miesiące. 1978-1979.
336. Czesław Miłosz Poezje (t. I). (Dzieła zbiorowe, t. I).
337. Stanisław Barańczak Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. („Bez cenzury”)
338. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 56.
339. Czesław Miłosz Poezje (t. II). (Dzieła zbiorowe, t. II).
340. Maciej Broński [i.e. Wojciech Skalmowski] Teksty i preteksty.
341. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 57.
342. Józef Czapski Tumult i widma.
343. Maria Januszkiewicz Kazachstan.
344. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 58.
345. Maria Danilewicz-Zielińska Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), Działalność wydawnicza (1974-1980).
346. Czesław Miłosz Poezje (t. III). (Dzieła zbiorowe, t. XI).

1982
347. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 59.
348. Adam Czerniawski Wiek złoty, 1969-1981.
349. Zdzisław Najder Ile jest dróg?
350. Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym.
351. Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego. (Powieść).
352. Konstanty A. Jeleński Zbiegi okoliczności.
353. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 60.
354. Witold Gombrowicz Dziennik (1953-1956). (Dzieła zebrane, t. VI).
355. Witold Gombrowicz Dziennik (1957-1961). (Dzieła zebrane, t. VII).
356. Witold Gombrowicz Dziennik (1961-1966). (Dzieła zebrane, t. VIII).
357. Kazimierz Brandys Miesiące. 1980-1981.
358. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 61.
359. Marek Tarniewski [i.e. Jakub Karpiński] Płonie Komitet. (Grudzień 1970-Czerwiec 1976).
360. Witold Gombrowicz Ferdydurke. (Dzieła zebrane, t. I).
361. Witold Gombrowicz Pornografia. (Dzieła zebrane, t. II).
362. Witold Gombrowicz Wspomnienia polskie. - Wędrówki po Argentynie. (Dzieła zebrane, t. XI).

363. Stefan Kisielewski Podróż w czasie.
364. Adam Mickiewicz Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego.
365. Józef Kuśmierek Stan Polski.
366. Grażyna Pomian Polska „Solidarności”.
367. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 62.
368. Sławomir Mrożek Vatzlav. - Ambasador.

1983
369. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 63.
370. Czesław Miłosz Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku.
371. Stanisław Swianiewicz W cieniu Katynia.
372. Wojciech Karpiński Amerykańskie cienie.
373. Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym. II.
374. Adam Zagajewski List. Oda do wielości. Poezje.
375. Zygmunt Korybutowicz [i. e. Andrzej Friszke] Grudzień 1970.
376. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 64.
377. Arthur Koestler Ciemność w południe.
378. Jacek Kaczmarski Wiersze i piosenki.
379. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 65.
380. Zbigniew Herbert 
Raport z oblężonego miasta i inne wiersze.
381. „Prawa człowieka i obywatela w PRL (13 XII 1981- 13 XII 1982)”. („Dokumenty” Zeszyt 49).
382. Alfa [ i.e. Kazimiera Kijowska] Rozmowy niekontrolowane...
383. Marek Nowakowski Notatki z codzienności. (Grudzień 1982-Lipiec 1983).
384. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 66.
385. Ryszard Bugajski Przesłuchanie. Scenariusz filmowy.
386. Leopolita [i.e. Roman Zimand] Teksty cywilne przez Leopolitę.

1984
387. Jerzy Holzer „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia.
388. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 67.
389. Henryk Siewierski Spotkanie narodów.
390. Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą (1980-1983).
391. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 68.
392. Jarosław Marek Rymkiewicz Rozmowy polskie latem 1983. (Fragmenty powieści).
393. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 69.
394. Michał Heller Polska w oczach Moskwy.
395. Kazimierz Brandys Miesiące. 1982-1984.
396. Sławomir Mrożek Alfa.
397. Marek Nowakowski Dwa dni z Aniołem.
398. Włodzimierz Odojewski Zabezpieczanie śladów.
399. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 70.
400. Czesław Miłosz Nieobjęta ziemia.
401. Józef Łobodowski Dwie książki.
402. Zofia Romanowiczowa Na Wyspie.

1985
403. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 71.
404. Adam Michnik Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne.
405. Jan Mur [i.e. Andrzej Drzycimski, Andrzej Kinaszewski] Dziennik internowanego. (Grudzień 1981-grudzień 1982).
406. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 72.
407. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 73.
408. Czesław Miłosz Zaczynając od moich ulic. (Dzieła zbiorowe, t. XII).
409. Wiktoria Kraśniewska [i.e. Barbara Skarga] Po wyzwoleniu... (1944-1956).
410. Wojciech Giełżyński Budowanie Niepodległej.
411. Ewa Maria Slaska Dochodzenie.
412. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 74.
413. Piotr Wandycz Polska a zagranica.

1986
414. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 75.
415. „Protokoły tzw. Komisji Grabskiego. Tajne „Dokumenty” PZPR”. („Dokumenty” Zeszyt 50).
416. Leopold Unger Orzeł i reszta.
417. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 76.
418. Andrzej Szczypiorski Początek.
419. Marek Nowakowski „Grisza, ja tiebie skażu ...”
420. Igor Newerly Zostało z uczty bogów.
421. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 77.
422. Jacek Trznadel Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami.
423. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 78.

1987
424. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 79.
425. Daniel Beauvois Polacy na Ukrainie, 1831 - 1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie.
426. Jan Lipski Szkice o poezji.
427. Jarosław Marek Rymkiewicz Żmut.
428. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 80.
429. Kazimierz Orłoś Historia „Cudownej meliny”.
430. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 81.
431. Innocenty M. Bocheński Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów.
432. Kazimierz Brandys Miesiące. 1985 - 1987.
433. Czesław Miłosz Kroniki.
434. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 82.

1988
435. Jarosław Marek Rymkiewicz Umschlagplatz.
436. Janusz Anderman Kraj świata.
437. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 83.
438. Michał Heller Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki.
439. Jerzy R. Krzyżanowski Banff. Powieść.
440. Jakub Karpiński Taternictwo nizinne.
441. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 84.
442. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 85.
443. Witold D. Sylwestrowicz Listy niewysłane. Dziennik z okresu wojny, wrzesień 1939-kwiecień 1945.
444. Marek Nowakowski Karnawał i post.
445. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 86.

1989
446. Zygmunt Haupt Szpica. Opowiadania, warianty, szkice.
447. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 87.
448. Maria Danilewicz-Zielińska Bibliografia. „Kultura” (1981-1987), „Zeszyty Historyczne” (1981-1987), Działalność wydawnicza (1981-1987).
449. Witold Bereś, Krzysztof Burnetko Tylko nie o polityce. Wywiady „Promienistych”.
450. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 88.
451. Kazimierz Braun Pomnik.
452. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 89.
453. Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą (1984-1988).
454. Paweł Smoleński (Tomasz Jerz) Pokolenie kryzysu.
455. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 90.

1990
456. Zbigniew Brzeziński Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku.
457. „Polska polityka zagraniczna w latach 1926-1939”. Na podstawie tekstów min. Józefa Becka opracowała Anna M. Cienciała.
458. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 91.
459. Bernard Nowak Cztery dni Łazarza.
460. Zbigniew Herbert Elegia na odejście.
461. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 92.
462. Czesław Miłosz Rok myśliwego.
463. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 93.
464. Agata Tuszyńska Rosjanie w Warszawie.
465. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 94.

1991
466. Jakub Karpiński Dziwna wojna.
467. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 95.
468. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 96.
469. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 97.
470. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 98.

1992
471. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 99.
472. Wacław Zbyszewski Zagubieni romantycy i inni.
473. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 100.
474. Zygmunt Hertz Listy do Czesława Miłosza (1952-1979).
475. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 101.
476. Smecz [i.e. Tomasz Jastrun] Z ukosa.
477. Roman Zimand Materiał dowodowy. Szkice drugie.
478. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 102.

1993
479. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 103.
480. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 104.
481. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 105.
482. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 106.

1994
483. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 107.
484. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 108.
485. Wacław Iwaniuk Moje strony świata. Poezje.
486. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 109.
487. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 110.

1995
488. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 111.
489. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 112.
490. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 113.
491. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 114.

1996
492. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 115.
493. Jacek Krawczyk, Janusz Szymański Bibliografia. „Zeszyty Historyczne” 1-110 (1962-1994).
494. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 116.
495. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 117.
496. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 118.

1997
497. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 119.
498. Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk Bibliografia. „Kultura” (1988-1996), „Zeszyty Historyczne” (1988-1996), Działalność wydawnicza (1988-1996).
499. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 120.
500. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 121.
501. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 122.

1998
502. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 123.
503. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 124.
504. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 125.
505. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 126.

1999
506. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 127.
507. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 128.
508. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 129.
509. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 130.

2000
510. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 131.
511. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 132.
512. „Zeszyty Historyczne”. Zeszyt 133.

 

 

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Zsyłka po francusku
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Współpraca Anny M. Cienciały z Instytutem Literackim
Polskie dzieci w Isfahanie
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
Wybór Zofii
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika
Pan Henryk
Historyjki z...
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
Powstanie Instytutu Literackiego - dokumenty
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
Listy Adama Zagajewskiego
Paryski falanster
Numeracja miesięcznika „Kultura”
Książki Instytutu Literackiego wydane w latach 1946 - 2000
Spis książek „drugiego obiegu” w AIL
Wyznania ukraińskiego polonofila
Cóż dalej, panowie Polacy?
Podróż do Kijowa
Ukraina, Żydzi i Rosja
Obrazki z Ukrainy
Ukraina i sąsiedzi
Jerzy Giedroyc - in memoriam
Młodzież Czwartego Charkowa
Pokój 101
Ukraina między Wschodem a Zachodem
Spis wydawnictw IL
O Nobla dla Zbigniewa Herberta
„Cegiełki” - opracowanie studentów Uniwersytetu Łódzkiego
R.Habielski Przesłanie i lekcja Kultury
Jerzy Giedroyc i Witold Wirpsza
Henryk Giedroyc i jego praca
Wojciech Żukrowski pisze w sprawie antologii…
Jak Marek Hłasko trafił do Maisons-Laffitte
Tygodniki francuskie - poleca Jerzy Giedroyc
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony