Zdjęcie
Ogłoszenie o wydaniu i sprzedaży m.in. antologii "W oczach pisarzy" w opracowaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. "Kultura" nr 4/1948 r.  / Sygn. sm00634
© INSTYTUT LITERACKI

Wojciech Żukrowski pisze w sprawie antologii…


ANNA BERNHARDT


W dziale Papiery osobiste Jerzego Giedroycia (syg. PoJG 08) zachowały się listy odłożone do teczki jako „prywatne”. Nie weszły do działu Korespondencja Redakcji. Niełatwo czasem zrozumieć, dlaczego jakiś list lub dokument zostały tak sklasyfikowane. Przykładem takiej sytuacji jest list Wojciecha Żukrowskiego, wysłany z Polski w 1947 r., zaadresowany do „Wielce Szanownego Redaktora”. Nadawcy chodziło zapewne o redaktora antologii „W oczach pisarzy. Wybór opowieści wojennych 1939-1945”, opracowanej przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, którego znał z czasów przedwojennych.
W tym krótkim liście Żukrowski prosi o regularne przysyłanie „Kultury”, (...) której jeden numer miałem w rękach u kol. Rembeka i proponuje omawianie miesięcznika na łamach „Odry”.  Skarży się, że wydawnictwa emigracyjne nie docierają do Polski i żałuje, że G. Herling-Grudziński zdecydował się pozostać na emigracji, bo „nie mamy krytyków, nie mamy oprócz Wyki ani jednego eseisty, Stempowski też zostaje w Szwajcarii. Zuboża Pan i tak słabe resztki naszego pisarstwa” – ubolewa Żukrowski.

https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/d3/0f/6e4e4d8a8d064baf70949dbce01d2f65ba3725e8.pdf

Zabawny jest też dopisek Zofii Hertz, która otworzyła ten list:

https://kulturaparyska.com/pl/collection/letters/person/Wojciech-Zukowski/correspondent/jerzy-giedroyc

Postacie powiązane

ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Zsyłka po francusku
Papier, litera, kolor, kreska
Radziecki czy sowiecki?
Adresy Jerzego Giedroycia
Inwigilacja Instytutu Literackiego w czasach Gomułki
Czartoryski - Giedroyc
Przedwojenne teksty Juliusza Mieroszewskiego
„Polska jest jak kazańska sierota, której nie ma komu wykupić z niewoli"
Kurier Polski w Bukareszcie
Doświadczenia i refleksje...
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku
Książki ze starej półki. Portret Andrzeja Chileckiego
Konserwatyzm czy rewolucja? „Bunt Młodych” i „Polityka”.
Współpraca Anny M. Cienciały z Instytutem Literackim
Polskie dzieci w Isfahanie
Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem
List otwarty Czapskiego do Jacquesa Maritaina i Francoisa Mauriaca
Spisy czasopism w AIL
Piotr Rawicz w Maisons-Laffitte
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Pożegnanie Wojciecha Karpińskiego
Teksty Drugie - numer poświęcony literaturze emigracyjnej
Wybór Zofii
Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika
Pan Henryk
Historyjki z...
Oda do Blacka
Jerzy Giedroyc o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
Wigilie w notatkach Henryka Giedroycia
Powstanie Instytutu Literackiego - dokumenty
Zdzisław Najder w filmie „Tratwa Kultury"
Laureaci nagród „Kultury”
Listy Adama Zagajewskiego
Paryski falanster
Numeracja miesięcznika „Kultura”
Książki Instytutu Literackiego wydane w latach 1946 - 2000
Spis książek „drugiego obiegu” w AIL
Wyznania ukraińskiego polonofila
Cóż dalej, panowie Polacy?
Podróż do Kijowa
Ukraina, Żydzi i Rosja
Obrazki z Ukrainy
Ukraina i sąsiedzi
Jerzy Giedroyc - in memoriam
Młodzież Czwartego Charkowa
Pokój 101
Ukraina między Wschodem a Zachodem
Spis wydawnictw IL
O Nobla dla Zbigniewa Herberta
„Cegiełki” - opracowanie studentów Uniwersytetu Łódzkiego
R.Habielski Przesłanie i lekcja Kultury
Jerzy Giedroyc i Witold Wirpsza
Henryk Giedroyc i jego praca
Wojciech Żukrowski pisze w sprawie antologii…
Jak Marek Hłasko trafił do Maisons-Laffitte
Tygodniki francuskie - poleca Jerzy Giedroyc
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony