Archwium Instytutu Literackiego / Sygn. sm00066
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

Spisy czasopism w AILPoniżej do pobrania spisy czasopism (pliki Excel). Jest to wstępny inwentarz ponad 500 tytułów zgromadzonych przez Redaktora. Wymienione w tabelkach gazety - polskie i obcojęzyczne, głównie emigracyjne - zostały poddane zabiegom zabezpieczającym, są ułożone alfabetycznie na piętrze naszego archiwum i można z nich korzystać. Podobnie uporządkowany jest zbiór wydawnictw drugiego obiegu, jest on uważany za jeden z najbardziej kompletnych na świecie. 
Porządkowanie wciąż trwa i zajmują się tym wolontariusze. Od czasu do czasu dostajemy pieniędze od Darczyńców (np. od Fundacji PZU) i wtedy kolejne partie gazet poddawane są koniecznym zabiegom sanitarnym.

Wszystkim wolontariuszom i darczyńczom bardzo dziękujemy! – szczególnie Jackowi Sygnarskiemu z Fryburga, założycielowi i szefowi Fundacji Archivum Helveto-Polonicum, który od lat, w ramach swoich wakacji porządkuje  u nas wydawnictwa drugiego obiegu.
Przypominamy, że wciąż potrzebujemy pieniędzy na odkażenie kolejnych partii gazet, tylko po takim zabiegu możemy je włączyć do zbioru i udostępnić w czytelni. Apelujemy o datki! 

__Plik do pobrania: czasopisma emigracyjne.xls

__Plik do pobrania: czasopisma podziemne.xls

__ZOBACZ TEKSTY NA PODOBNY TEMAT


Laureaci