Korespondenci (1)
Jerzy Giedroyc

Witold Gombrowicz / Jerzy Giedroyc