Kultura 1972/07/298 - 08/299

Zeszyty Historyczne 22/1972

Czesław Miłosz

Prywatne obowiązki

Retrospektywny wybór tekstów poety i eseisty, poprzedzony wstępem autora. Oprócz tekstów autorskich tom zawiera przekłady i ogólnoliterackie refleksje wsparte ciągłym poszukiwaniem własnej tożsamości literackiej przez autora.

Danuta Mostwin

Ja za wodą, ty za wodą...

Powieść z życia emigracji powojennej w Stanach Zjednoczonych, z życia PRL-owskich stypendystów w USA oraz środowisk polonijnych.

Witold Gombrowicz

Opowiadania. (Dzieła zebrane, tom IX)

Dziewiąty tom Dzieł zebranych Witolda Gombrowicza to wznowienie rozlicznych opowiadań, publikowanych przez lata m.in. w „Kulturze” oraz innych wydawnictwach emigracyjnych.

Andrzej Chciuk

Wizyta w Izraelu

Wrażenia z niedawnej podróży Autora (emigranta w Australii), który poprzez Drohobycz swojego dzieciństwa odkrywa współczesny Izrael.

Sąd orzekł...

Tom serii Dokumenty zawiera materiały dotyczące najgłośniejszych procesów politycznych w PRL: m.in. Hanny Rewskiej, Modzelewskiego i Kuronia, „Ruchu” i „Taterników”.

Tomasz Staliński

Romans zimowy

Trzecia wydana w Bibliotece „Kultury” powieść ukrywającego się pod pseudonimem Stefana Kisielewskiego, zawierająca przede wszystkim krytykę "małego realizmu" za czasów Gomułki.

Aleksander Sołżenicyn

Krąg pierwszy. T. I

Wznowienie powieści wydanej jako tom 187 cz.1 Biblioteki „Kultury” z roku 1970, traktującej o środowisku więźniów radzieckich, jako ilustracji całego rosyjskiego społeczeństwa.

Aleksander Sołżenicyn

Krąg pierwszy. T. II

Wznowienie powieści wydanej jako tom 187 cz.2 Biblioteki „Kultury” z roku 1970, traktującej o środowisku więźniów radzieckich, jako ilustracji całego rosyjskiego społeczeństwa.

Leszek Kołakowski

Obecność mitu

Dziewięć erudycyjnych, filozoficznych esejów Leszka Kołakowskiego poświęconych roli mitu w myśleniu i świadomości współczesnej jednostki.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)