Kultura 1976/01/340 - 02/341

Kultura 1976/05/344

Kultura 1976/06/345

Kultura 1976/07/346 - 08/347

Kultura 1976/09/348

Kultura 1976/12/351

Leszek Kołakowski

Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład.

Tom I. Książka jest podsumowaniem ewolucji doktryny marksistowskiej w czasach życia jej twórców i jedną z najbardziej zaawansowanych prac na ten temat w latach 70-tych.

Tomasz Staliński

Ludzie w akwarium. Powieść

Powieść Stefana Kisielewskiego (pseud. Tomasz Staliński) rozgrywa się we współczesnej Warszawie. Daje przekrój środowisk społeczno-politycznych, a także porusza problemy emigracyjne.

Witold Sułkowski

Szkoła zdobywców

Tom prozy poetyckiej jednego z najciekawszych poetów „nowej fali”, którego publikację w kraju zablokowała cenzura.

Stanisław Swianiewicz

W cieniu Katynia

Książka napisana przez jeńca obozu w Kozielsku. Autor łączy wspomnienia z analizą politycznego znaczenia zbrodni katyńskiej. Swianiewicz, jako jeden z pierwszych wskazywał, gdzie należy szukać informacji o tej zbrodni.

Juliusz Mieroszewski

Materiały do refleksji i zadumy

Wybór artykułów Juliusza Mieroszewskiego ukazujących się na łamach „Kultury” w latach 1971-1976, poświęconych bieżącej polityce, sprawom międzynarodowym oraz kwestii Polski na arenie międzynarodowej.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)