Kultura 1979/01/376 - 02/377

Kultura 1979/07/382 - 08/383

Kultura 1979/09/384

Zeszyty Historyczne 48/1979

Zeszyty Historyczne 49/1979

Zeszyty Historyczne 50/1979

Jerzy Bartecki

Gospodarka na manowcach

Omówienie polskiej gospodarki z uwzględnieniem problemów mieszkaniowych, żywnościowych czy kontaktów z zagranicą z uwagami na marginesie Pawła Tenczyńskiego. Przedruk publikacji PPN.

Stanisław Barańczak

Etyka i poetyka

Zbiór esejów, w których poeta, należący do Pokolenia 68' i tzw, Nowej Fali, rozważa możliwość sprzeciwienia się złu za pomocą literatury.

Bronisław Krzyżanowski

Wileński matecznik, 1939-1944

Wspomnienia z wileńskiego ruchu oporu spisane przez żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego posła na sejm II RP.

Czesław Miłosz

Ogród nauk

Zbiór esejów o najważniejszych dla Miłosza twórcach m. in. o Blake'u, Mickiewiczu czy Dostojewskim, druga część to antologia ulubionych przekładów (Whitmana, Baudelaire’a, Mertona i innych).

George Orwell

1984

Wznowienie powieści wydanej przez Instytut Literacki w 1953 roku - najsłynniejszej powieści Orwella - futurystycznej antyutopii opartej na politycznej symbolice. Tłumaczył Juliusz Mieroszewski.

Czesław Miłosz

Dolina Issy. Powieść

Zainspirowana wspomnieniami własnymi autora powieść o życiu na litewskiej wsi lat 20. XX wieku osadzonej na kanwie wydarzeń z dzieciństwa.

Marek Tarniewski

Porcja wolności. (Październik 1956)

Książka Jakuba Karpińskiego (pseud. Marek Tarniewski) poświęcona wydarzeniom Października 1956 roku, analizuje jego genezę, zakres oddziaływania i znaczenie.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)