Paweł Hostowiec

Kultura 1961/01/159 - 02/160

Kultura 1961/07/165 - 08/166

Adam Ciołkosz

Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska

Dokumenty – zeszyt 9. Poza tekstem polskiego historyka w tomie znajduje się również niepublikowana wcześniej rozprawa Luksemburg „Rewolucja rosyjska”.

Bogdan Czaykowski
Bolesław Sulik

Polacy w Wielkiej Brytanii

Próba stworzenia przez autorów portretu jednej z największych polskich społeczności emigracyjnych, Polaków na Wyspach Brytyjskich.

Danuta Mostwin

Ameryko! Ameryko!

Debiutancka powieść Danuty Mostwin pokazująca życie Polaków w Stanach Zjednoczonych, której forma pozwala traktować całość jako dokument socjologiczny.

Jerzy Stempowski
Paweł Hostowiec

Eseje dla Kassandry

Wybór szkiców z lat 1929-1960 traktujący o zagadnieniach literatury, od Tukidydesa do najnowszych prądów literackich, publikowanych wcześniej również na łamach „Kultury”.

Aleksander Hertz

Żydzi w kulturze polskiej

Jedno z pierwszych opracowań dotyczących wspólnej historii i stosunków między narodem polskim a narodem żydowskim.

Andrzej Stawar

Pisma ostatnie

Dokumenty – zeszyt 10. Analiza i krytyka komunizmu dokonana piórem przedwojennego komunisty. Swój rękopis autor przekazał Redaktorowi tuż przed śmiercią podczas niespodziewanej wizyty w Paryżu.

Abram Terc

Opowieści fantastyczne

Zbiór opowiadań A. Siniawskiego (ps. Abram Terc) przedstawiających życie codzienne ludzi w Rosji sowieckiej.

I. Iwanow

Czy istnieje życie na Marsie?

Sztuka teatralna, której głównym celem było przypomnienie zbrodni stalinowskich z lat 1947-1953 oraz faktu odrzucenia odpowiedzialności Partii za ich przeprowadzenie.

Abram Terc

Fantasticzeskije powiesti

Rosyjski przekład opowiadań A. Siniawskiego przedstawiających życie codzienne w Rosji sowieckiej.

I. Iwanow

Jest-li żizn na Marsie?

Sztuka teatralna ukrywającego się pod pseudonimem autora poświęcona taktyce przemilczania zbrodni stalinowskich przez partię.

Paweł Zaremba

Historia Polski t. I: Od zarania państwa do roku 1506

Przystępny i ciekawy opis historii Polski na tle rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego Europy. Część pierwsza.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)