Kultura 1975/01/328 - 02/329

Kultura 1975/07/334 0 08/335

Zeszyty Historyczne 32/1975

Zeszyty Historyczne 34/1975

Stefan Korboński

Polskie państwo podziemne. Przewodnik po podziemiu z lat 1939-1945.

Wspomnienia spisane przez szefa Kierownictwa Walki Cywilnej i ostatniego delegata rządu RP na Kraj, książka doskonale udokumentowana i w tej chwili już słynna, jeśli chodzi o tę tematykę.

Marek Tarniewski

Ewolucja czy rewolucja

Marek Tarniewski, a raczej ukrywający się pod pseudonimem Jakub Karpiński analizuje system, omawia zagadnienie elitaryzmu władzy PRL-u i świadomości społecznej.

Aleksander Sołżenicyn

Archipelag GUŁag 1918–1956. Próba analizy literackiej

T. III i IV. Dzieło jest wymownym świadectwem zbrodniczego działania komunistycznego systemu komunistycznego, jednym z najbardziej znamiennych i najważniejszych dokumentów traktujących na ten temat.

Andriej Sacharow

Mój kraj i świat

Apel rosyjskiego fizyka atomowego poświęcony sytuacji politycznej Rosji i jej znaczeniu dla całego cywilizowanego świata. Praca gromadzi informacje na temat stosunków międzynarodowych Rosji w latach 70.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)