Benedykt Heydenkorn - fotografia portretowa. / Sygn. FIL01813
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Benedykcie HeydenkornieJan Kowalik, Benedykt Heydenkorn
„Kultura” 1977, nr 10/361
Nagrody Przyjaźni i Współpracy
„Kultura” 1981, nr 1/400-2/401
Jerzy Giedroyc, Śmierć przyjaciela – Benedykt Heydenkorn
„Kultura” 1999, nr 11/626