Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


BORYS ŁEWIĆKYJ


Ukraińcy a likwidacja Powstania Warszawskiego
        „Kultura” nr 6/56 z 1952, s. 74-87

Sprawa dr Oberlaendera
        „Kultura” nr 1-2/400-401 z 1960, s. 171-185

Jeszcze o Oberlaenderze
        „Kultura” nr 3/402 z 1960, s. 132-135

Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei
        „Kultura” nr 4/403 z 1960, s. 87-90

Prawosławie na Ukrainie sowieckiej
        „Kultura” nr 5/392 z 1980, s. 82-93

Obrona Praw Człowieka w republikach sowieckich
        „Kultura” nr 7/358-8/359 z 1977, s. 112-124

„Sowietskij naród”

        „Kultura” nr 11/410 z 1981, s. 60-67