Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


JAN JÓZEF LIPSKI


Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy
„Kultura” 1981, nr 10/409

Odpowiadam na zarzuty
„Kultura” 1982, nr 9/420

Polscy Żydzi
„Kultura” 1983, nr 6/429

List do redakcji „Der Spiegel”
„Kultura” 1984, nr 3/438