Bracia Marek, Wojciech, Jakub Karpińscy z ojcem Zbigniewem - fotografia portretowa. / Sygn. FIL01755
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


JAKUB KARPIŃSKI


Jako Jan Nowicki:
Mówi Warszawa...
(I.) 
„Kultura” 1972, nr 9/300
(II.) „Kultura” 1972, nr 10/301

Co słychać nowego?
„Kultura” 1977, nr 6/357

Gwałt i perswazja 
„Kultura” 1984, nr 9/444

Jako Marek Tarniewski:
Odważne teksty obywatelskie
„Kultura” 1984, nr 3/438

Tezy o frakcjach
„Kultura” 1984, nr 6/441

Pod własnym nazwiskiem:
Idee połączone i rozłączone 
„Kultura” 1993, nr 12/555

Lekcja anatomii (Makrosocjologia i sowietologia)
„Zeszyty Historyczne” 1991, nr 95