Roman Zimand. Fotografia pochodzi z "Pamiętnika Literackiego" z.1/1993 r. wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk. autor NN. / Sygn. sm00245
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


ROMAN ZIMAND


Jako Leopolita:
Nazwać po imieniu
„Kultura”, 1990, nr 3/510
Trzy brzydkie choroby polskiej opozycji
„Kultura”, 1989 r. nr 9/504
O czym informuje przemilczanie?
„Kultura”, 1988 r. nr 3/486
Sprawy ważne i okoliczności dodatkowe
„Kultura”, 1986 r. nr 6/465
"Wśród ptaków wielkie poruszenie..."
„Kultura”, 1985 r. nr 3/450
All that jazz
„Kultura”, 1985 r. nr 7/454-8/455
Sedno i kilka innych ważnych spraw
„Kultura”, 1984 r. nr 7/442-8/443
Uwagi - polemiki - uwagi
„Kultura”, 1980 r. nr 10/397
Alternatywa
„Kultura”, 1979 r. nr 6/381
 
Jako Eliza Prusińska:
O pracy organicznej
„Kultura”, 1972 r. nr 6/297
 
Jako Zbigniew Zdoleński:
Uwagi i uzupełnienia
„Kultura”, 1971 r. nr 9/288
 
Pod własnym nazwiskiem:
Gatunek: podróż
„Kultura”, 1983 r. nr 10/433
Gatunek: podróż (dok.)
„Kultura”, 1983 r. nr 11/434