Wielkanoc w 1962 r. w domu Kultury. Widoczni: Ola Watowa, Aleksander Wat, Stefan Kisielewski. / Sygn. FIL02310
FOT. HENRYK GIEDROYC

Teksty najważniejsze


ALEKSANDER WAT


Do I Księgi Królów, 10 (Konstantemu Jeleńskiemu)
„Kultura” 1963, nr 7/189-8/190

Klucz i hak
(I.) „Kultura” 1963, nr 7/189-8/190
(II.) „Kultura” 1963, nr 9/191

Śmierć Starego Bolszewika
„Kultura” 1964, nr 1/195-2/196

Aleksander Wat opowiada (opr. Czesław Miłosz)
(I.) „Kultura” 1972, nr 7/298-8/299
(II.) „Kultura” 1973, nr 1/304-2/305