Sygn. KK00008
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Jerzym BonieckimNagroda Przyjaźni i Współpracy: Jerzy Boniecki
„Kultura” 1986, nr 1/460-2/461

Wojciech Zagała, Rozmowa z Jerzym Bonieckim
„Kultura” 1986, nr 3/462