Spotkanie w mieszkaniu Danuty Szumskiej. Od lewej siedzą: Zofia Hertz, Maria Brandys i Zofia Romanowiczowa. / Sygn. FIL00942
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Zofii RomanowiczowejJan Bielatowicz, „Baśka i Barbara”
„Kultura” 1956, nr 10/108

Maria Danilewicz-Zielińska [m.z.], Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Zofia Romanowiczowa
„Kultura” 1986, nr 1/460-2/461