Adam Zagajewski i Czesław Miłosz. Paryż, 18 grudnia 1999 r. / Sygn. FIL00845
FOT. BOGDAN KONOPKA

Piszą o Adamie ZagajewskimLeszek Szaruga, Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza dla Adama Zagajewskiego: 
„Kultura” 1994, nr 1/556-2/557, s. 175-176