Jerzy Łojek. Fot. z archiwum IPN / Sygn. JN00006
© INSTYTUT LITERACKI

Piszą o Jerzym ŁojkuWładysław Żeleński, Jerzy Łojek
„Zeszyty Historyczne” 1987, nr 79